Skolvadības sistēmām nepieciešami vienoti standarti

Skolvadības sistēmas „e-klase” izstrādātāji izsaka atzinību par „draugiem.lv” gatavību attīstīt „e-klasei” līdzīgu projektu – mācību sociālo tīklu „Mykoob”. Vienlaikus „e-klase” veidotāji norāda uz nepieciešamību izstrādāt un pieņemt vienotus izglītības informatizācijas standartus, lai šādas skolvadības sistēmas varētu darboties un attīstīties.


„Protams, lielāka konkurence ikvienam uzņēmējam rada papildus motivāciju. Veselīga konkurence rosina gūt panākumus vēl vairāk pilnveidojot pakalpojumus. No tā, savukārt, ieguvēji būs visi skolvadības sistēmu lietotāji,” atzina SIA „DEAC” valdes priekšsēdētājs Andris Gailītis.

„DEAC” uzskata, ka sekmīgai šādu mācību sistēmu izstrādāšanai un vienlaicīgai darbībai ir akūti nepieciešami vienoti valsts nosacījumi, kas līdz šim tā arī nav izstrādāti un pieņemti.

„Valstij jādefinē vienotas prasības izglītības informatizācijas sistēmām. Tas palīdzētu jauniem privātiem uzņēmumiem aktīvāk iesaistīties šādos projektos, bet esošajiem dalībniekiem ilgtermiņā plānot projektu attīstību, zinot, ka pēkšņa valsts nostājas maiņa neieviesīs tikpat pēkšņas korekcijas plānos,” skaidro Andris Gailītis.

„Ceru, ka vairāku nopietnu organizāciju kopīgie spēki būs pietiekami, lai panāktu vienotu izglītība sistēmas informatizācijas standartu pieņemšanu,” saka Andris Gailītis.

Andris Gailītis kā piemēru min standartus, kurus ievēro grāmatvedības programmu izstrādātāji. “Grāmatvedības jomā konkurence ir milzīga, taču ņemot vērā vienojošās prasības, visas šīs programmas nodrošina Latvijas likumdošanai atbilstošu grāmatvedības uzskaiti. Klientiem tiek nodrošināta iespēja pāriet no vienas programmas uz otru, ir iespējams mainīt grāmatvedības pakalpojuma sniedzēju, turklāt grāmatvedības datus var savstarpēji salīdzināt un kontrolēt,” zina teikt Andris Gailītis.

Pašreizējie apstākļi izglītības jomā, savukārt novestu pie situācijas, kad skolām, izmantojot dažādas skolvadības sistēmas, būs grūti un laikietilpīgi salīdzināt mācību rezultātus, kas ir būtiski, jo skolas arī savā starpā konkurē. Izglītības un zinātnes ministrijai būtu vēl sarežģītāk apkopot informāciju, veikt analīzi par skolu darbu, skolēnu izglītības līmeni un citiem rādītājiem.

“Vienlaicīgi gribu uzsvērt, ka jaunu spēlētāju ienākšana šajā specifiskajā tirgū demonstrē to, ka šo pakalpojumu var un vajag uzticēt privātām organizācijām, attiecīgi šādu pakalpojumu izstrādāšanai nav nepieciešams tērēt valsts budžeta līdzekļus, kā tas bija ieplānots iepriekš,” uzsver Andris Gailītis.

Jau iepriekš ziņots, ka skolu skaits, kas izmanto „e-klase” sasniedz 501, kas ir par 111 skolām vairāk, kā pirms gada. Pieaugums sasniegts pateicoties jaunu, skolām nepieciešamu pakalpojumu ieviešanai, kā arī sistēmas darbības pastāvīgai uzlabošanai.

Informācija par „e-klase”:

Skolu vadības sistēma „e-klase” Latvijas skolās darbojas no 2005. gada sākuma, tās izstrādātājs ir informāciju tehnoloģiju uzņēmums SIA „DEAC”. “e-klase” ir centralizēta informatizācijas sistēma, kurai skolas pieslēdzas izmantojot interneta tīklu. Katrai skolai ir sava “e-klases” vide, kurā skolotāji reģistrē mācību stundas, skolēnu vērtējumus un veic analīzi par mācību sasniegumiem. Papildus tam vecāki var internetā sekot līdzi sava bērna sekmēm. “e-klase” ir saskaņota LR Izglītības un zinātnes ministrijā un tā ir izplatītākā skolvadības sistēma Latvijā.

Papildus informācija:

Artis Babris,

DEAC mārketinga daļas speciālists,

tel.: 6707 2141, ababris@deac.lv, http://www.deac.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s