TAVA aicina pieteikties uz starptautiskajām tūrisma izstādēm

Līdz 2011.gada 15.februārim komersanti, pašvaldības un ostu pārvaldes tiek aicinātas iesniegt pieteikumus atbalsta saņemšanai dalībai nacionālajos stendos starptautiskajās tūrisma izstādēs ITB, MITT un World Travel Market 2011. gadā.

Atbalsts komersantiem, pašvaldībām un ostu pārvaldēm dalībai nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs tiks sniegts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas kā tūrisma galamērķa konkurētspējas stiprināšana ārējos tirgos” līdzekļiem, kas īstenots darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.2. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros.
Atbalsta saņemšanai komersanti, pašvaldības un ostu pārvaldes aizpilda un noteiktajā termiņā iesniedz TAVA projekta iesnieguma veidlapu. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja pilnvarotā persona. Projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā caurauklotu ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu un projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksts.

Projektu iesniegumus var iesniegt TAVA, darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 (II-ieeja no Ģertrūdes ielas apļa), vai nosūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē), vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi info@latvia.travel (noformētu elektroniska dokumenta veidā, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

1. Starptautiskā izstāde „ITB”
– norises vieta: Berlīnē, Vācijā
– norises laiks: no 09.03.2011. līdz 13.03.2011.
– nacionālā stenda platība – 60 m²
– darba vietu skaits nacionālajā stendā – 22 darba vietas

2. Starptautiskā izstāde „MITT”
– norises vieta: Maskavā, Krievijā;
– norises laiks: no 16.03.2011. līdz 19.03.2011.
– nacionālā stenda platība – 60 m²
– darba vietu skaits nacionālajā stendā – 20 darba vietas

3. Starptautiskā izstāde „World Travel Market”
– norises vieta: Londonā, Lielbritānijā
– norises laiks: no 07.11.2011. līdz 10.11.2011.
– nacionālā stenda platība – 35 m²
– darba vietu skaits nacionālajā stendā – 10 darba vietas
Kontaktinformācija:
Tālrunis: 67229945,
e-pasts: info@latvia.travel

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s