Rīgas Tālmācības vidusskolā iegūto zināšanu līmenis pieaaug

“Apkopojot aizvadītā mācību gada Rīgas Tālmācības vidusskolas absolventu centralizētajos eksāmenos uzrādītos rezultātus un salīdzinot tos ar iepriekšējo gadu statistiku, secinām, ka līmenis ir audzis vairākos centralizēto eksāmenu priekšmetos, piemēram, matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā un vēsturē,” precizē Rīgas Tālmācības vidusskolas direktore Ilze Kalniņa.

Matemātikas eksāmenā 24% absolventu ir saņēmuši A-C līmeni. Rādītājs uzlabojies par 13%. Gandrīz puse absolventu (48%) saņēma D līmeni, ar to par līmeni pakāpjoties augstāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. “Šāds kāpums skaidrojams ar mūsu skolas skolotājas Vijas Zvaigznes izveidoto tālmācības mācību līdzekli, kurā strukturēti izklāstīts būtiskākais, kas veicinājis audzēkņu labāku izpratni par tik sarežģīto mācību priekšmetu,” skaidro Ilze Kalniņa. 
Angļu valodas eksāmenā vairāk nekā puse absolventu (59%) ir saņēmuši A-C līmeni, no tiem 10 absolventiem ir augstākais jeb A līmenis. Salīdzinot ar pagājušo gadu, rādītājs uzlabojies par 13%.
Latviešu valodas eksāmenā 36% absolventu ir saņēmuši A-C līmeni, no tiem 2 – A līmeni. Rādījumi uzlabojušies par 5%.
Latvijas un pasaules vēstures eksāmenā 64% absolventu ir saņēmuši A-C līmeni, no tiem 2 – A līmeni. Rādījumi uzlabojušies par 3%.
Krievu valodas eksāmenā tika iegūti 4 A līmeņi, kā arī 1 A līmenis vācu valodas eksāmenā, kuru skolā piedāvās kā izvēles svešvalodu humanitārā un sociālā virziena programmā no nākamā mācību gada. 
“Iegūtie rezultāti uzskatāmi parāda, ka liela nozīme ir mācību metodoloģiskajam atbalstam, kas pirms gada tika uzlabota un pilnveidota, lai nodrošinātu audzēkņus ar visu nepieciešamo teorētisko bāzi un zināšanu pašpārbaudes uzdevumiem. Papildus mācību materiāliem, kas tika veidoti kā viegli uztverami konspekti par apgūstamajām tēmām, tika nodrošinātas videolekcijas, Skype konsultācijas ar pedagogiem, kā arī iespēja vienreiz mēnesī apmeklēt konsultācijas klātienē,” stāsta Ilze Kalniņa. 
Ilze Kalniņa arī norāda, ka liela Rīgas Tālmācības vidusskolas audzēkņu priekšrocība ir ārzemēs iegūtā pieredze, ko apliecina svešvalodu eksāmenos iegūtie līmeņi. „Ņemot vērā lielo ārzemēs dzīvojošo cilvēku īpatsvaru, prognozējam, ka arī turpmāk tālmācība tiks izvēlēta kā ērtākā un atbilstošākā izglītības ieguves forma, lai turpinātu vai atsāktu iegūt pamatizglītību vai vidējo izglītību”, secina skolas direktore Ilze Kalniņa. 
“Šodien vairs nav jāizvērš plaša diskusija par to – vai mācoties tālmācība ir iespējams iegūt kvalitatīvu izglītību? Ar lepnumu varam paziņot, ka tas ir iespējams! Pateicoties pārdomātam un strukturētam metodoloģiskajam atbalstam, mūsu skolas absolventu zināšanu līmenis arvien paaugstinās,” apstiprina Rīgas Tālmācības vidusskola direktore Ilze Kalniņa. 
Rīgas Tālmācības vidusskola šogad nosvinēja savu trešo pastāvēšanas gadu, kā arī jūnijā atzīmēja jau trešo izlaidumu skaistajā Melngalvju namā. Trīs gadu laikā, mācoties inovatīvi un mūsdienīgi, tālmācības vidusskolu absolvējuši gandrīz 400 absolventi.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s