Mareks Gruškevics: Ir jāmaina treneru finansēšanas kārtība

Latvijas badmintona federācijas prezidents Mareks Gruškevics uzskata, ka Latvijas sporta attīstību šobrīd visbūtiskāk kavē nesakārtotais treneru finansējums, kā arī esošo treneru nespēja pilnvērtīgi nodoties treniņu procesam. Par treneru likmēm būtu jāatbild sporta federācijām un Latvijas Sporta federāciju padomei.
 

“Pēc olimpiskajām spēlēm Rio, Latvijas sportistiem paliekot bez medaļām, tiek analizētas kļūdas, meklēti vainīgie. Manuprāt problēma ir sistēmas pamatos – treneros. Latvijā treneru skaits sarūk, jo jauniem treneriem nav kur pilnvērtīgi iesākt savas treneru gaitas, bet vecie treneri šajā sistēma nevar noturēties un pārkvalificējās citās profesijās. Sistēma neveicina, ka notiktu treneru izaugsme, ka zināšanas tiek uzkrātas un pārmantotas,” uzskata Mareks Gruškevics.
Latvijā ir pārāk maz treneru, kas visu savu enerģiju var veltīt tikai trenēšanai, jo treneriem paralēli ir jāstrādā vēl kādā citā darbā, jādomā par to, kā izdzīvot. Šobrīd treneru darbs un ikdienas treniņu process Latvijā notiek nevis tāpēc, ka ir valstiski sakārtoti pamati, bet tāpēc, ka treneri ir entuziasti, un bieži savu darbu uztver kā vaļasprieku.
Mareks Gruškevics uzskata, ka trenerim ir jābūt kā sistēmas balstam, bet tagad ir teju vai otrādi, ka treneri tiek “piekabināti” esošiem talantiem. Bet, kā lai tie jaunie talanti rodas, ja bērna un jauniešu vecumā ar viņiem pilnvērtīgi nestrādā?
Daudziem olimpiskajiem sporta veidiem sporta skolās nav pedagoģiskās treneru likmes. Piemēram badmintonā ir lielas jauniešu grupas Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Ozolniekos, Valmierā, Valkā, Inčukalnā, Salaspilī, taču šīs grupas un viņu treneri nav sporta skolu sistēmā. Pat Rīgā visas badmintona nodarbības ir kā interešu pulciņi. Sporta skolās Latvijā badmintons ir tikai Talsos un Siguldā.
Esošā kārtība ir tāda, ka ja sporta entuziasts vēlas attīstīt savā pašvaldībā kādu sporta veidu, un vēlas pretendēt uz trenera likmi (21h nedēļā), tad ir vispirms jālicenzē programma, jāatrod sporta skola pie kuras to darīt, un tad 1 gadu jāstrādā bez maksas, cerot, ka pēc šī gada sporta skolas esošās treneru likmes tiks pārdalītas par labu jaunajam trenerim un sporta veidam.
“Sistēma, kāda ir šobrīd, neveicina esošo treneru centību un mērķtiecību, kā arī neļauj sistēmā ienākt jauniem treneriem un citiem sporta veidiem. Ja pašvaldības sporta skolā ir jau izveidojies kolektīvs, tad mīļa miera labā viss tā arī turpinās, nepieļaujot ne personāla, ne arī sporta veidu izmaiņas,” uzskata Mareks Gruškevics.
Mareks Gruškevics ierosina esošo sporta skolu finansēšanas kārtību mainīt, palielinot federāciju lomu naudas sadalē, nosakot ka to dara LSFP un ka federācijas atbilstoši Sporta likumam ir atbildīgas par sporta veida attīstību, nevis ministrija un pašvaldību sporta skolas, kā tas ir šobrīd.
Sporta skolās katru gadu būtu jānotiek esošo likmju pārskatīšanai, lai nav kā šobrīd, kad visu nosaka tikai “vēsturiski izveidojusies situācija”. Kā kritēriji ir jānosaka gan masveidība, gan audzēkņu panākumi, gan trenera aktivitāte, sociālā nozīmība un sporta veida pieejamība.
Lai risinātu badmintona treneru jautājumu, Latvijas badmintona federācija ir iesaistījusies Pasaules badmintona federācijas apmācības programmā “Shuttle time”, un aktīvi reģionos tiek rīkoti badmintona treneru kursi. Tiek apmācīti gan esošie sporta skolotāji, gan arī badmintona entuziasti. 2016.gadā “Shuttle time” semināri ir notikuši Preiļos, Talsos, Saldū, Liepājā un Grobiņā. “Shuttle time” treneru kursos ir apmācīti jau vairāk nekā 100 cilvēki. Savukārt jūlijā Latvijas badmintona federācija kopā ar Eiropas badmintona konfederāciju Platonē sarīkoja Eiropas 1.līmeņa treneru kursus, četru dienu garumā padziļināti apmācot 15 badmintona trenerus.
“Ar “Shuttle time” programmu, gan arī rīkojot starptautisko treneru kursus, mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai celtu mūsu treneru kvalifikāciju. Taču mēs nevaram palīdzēt treneriem iekārtoties darbā, nostiprināt badmintona treniņnodarbības pašvaldības sporta skolā vai interešu izglītības sistēmā. Mūsu pieredze rāda, ka vairumā gadījumu treneri ar bērniem strādā idejas vārdā. Paldies brīvprātīgajiem treneriem par uzņēmību, taču tas nav veids, kā ilgtermiņā panākt izcilus rezultātus,” badmintona federācijas pieredzē dalās Mareks Gruškevics.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s