Reģionu vadītāji lūdz premjeru novērst kļūdas arī “Ugunsdrošības noteikumos”

“Reģionālo attīstības centru apvienība” vērsusies pie premjera Māra Kučinska un LR iekšlietu ministra Riharda Kozlovska ar lūgumu pārskatīt 2016.gada 19.aprīlī Ministru kabineta pieņemtos “Ugunsdrošības noteikumus”, pretējā gadījumā pašvaldībām un uzņēmējiem nāksies norakstīt jaunus un funkcionējošus ugunsdzēšamos aparātus.

“Reģionālo attīstības centru apvienība” valdes priekšsēdētājs un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis precizē, ka “Ugunsdrošības noteikumu” 282. punkts nosaka, ka “Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt iestrādātam (iespiestam) individuālam vai partijas numuram un CE atbilstības marķējumam”.
Reģionu vadītāji vēlas, lai tiktu svītrots iekavās ierakstītais vārds “iespiestam”. Reģionu vadītāji uzskata, ka individuālā vai partijas numura un CE atbilstības marķējums ugunsdzēsības aparāta korpusā var būt ne tikai iespiests korpusā, bet šo informāciju var pievienojot arī uzlīmes veidā vai uzkrāsojot uz korpusa.
Vents Armands Krauklis atgādina, ka nesenā pagātnē pašvaldības atjaunoja ugunsdzēšamo aparātu resursus, iegādājoties jaunus ugunsdzēšamos aparātus, izmantojot kā pašvaldību, tā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. “Vairumā gadījumu ugunsdzēšamie aparāti visās pašvaldībās ir jauni un ir atbilstoši visām ugunsdrošības prasībām, spēj pildīt savu funkciju un vajadzība pēc to nomaiņas nepastāv,” skaidro Vents Armands Krauklis
“Piemērojot jaunos noteikumus, pašvaldībām un uzņēmumiem nāksies norakstīt funkcionējošus, jaunus un prasībām atbilstošus ugunsdzēšamos aparātus tikai tāpēc ka uz korpusa nav uzspiests jaunajos noteikumos prasītais mehāniski iespiestais marķējums, neskatoties uz to, ka faktiski šī informācija tur ir norādīta. Noteikumi rada nepieciešamību veikt nepamatotas investīcijas vēl derīgu ugunsdzēsības aparātu nomaiņai, kas savukārt noved pie nevajadzīgu izmaksu veikšanas valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī komersantiem,” vēstulē premjeram un iekšlietu ministram skaidro reģionālo attīstības centru vadītāji.
Biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība” ir dibināta 2015.gadā ar mērķi apvienot pašvaldības, kas LR Nacionālajā attīstības plānā definēti par reģionālajiem attīstības centriem, lai nodrošinātu biedru sadarbību vienota viedokļa formēšanā attīstības, tiesiskajos, kā arī citos kopīgos jautājumos un biedru interešu pārstāvību attiecībās ar privātām un publiskām institūcijām valsts un starptautiskā līmenī.
Biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienība” kā dalībnieki darbojas 21 Latvijas pašvaldība: Aizkraukles novads, Alūksnes novads, Balvu novads, Bauskas novads, Cēsu novads, Dobeles novads, Gulbenes novads, Krāslavas novads, Kuldīgas novads, Limbažu novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Madonas novads, Ogres novads, Preiļu novads, Saldus novads, Siguldas novads, Smiltenes novads, Talsu novads, Tukuma novads, Valkas novads.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s