E.Fogelis: konsolidācija sporta pārvaldībā iespējama tikai uz LOK bāzes

Latvijas Sporta federāciju padome valdes priekšsēdētājs Einārs Fogelis uzskata, ka Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātā sporta jumtorganizāciju konsolidācija iespējama tikai balstoties uz  pieciem olimpiskajiem riņķiem, tai skaitā sporta nozari vienojošās organizācijas vispiemērotākais nosaukums būtu Latvijas Olimpiskā komiteja, jo tas ir spēcīgs zīmols ar valstisku nozīmi.

“Lai gan Latvijas Sporta federāciju padome šobrīd apvieno visas Latvijas atzītas sporta federācijas, kā arī tās darbība ir atrunāta Sporta likumā, taču mēs kā sporta jomas cilvēki, tai skaitā pārstāvot olimpisko un neolimpisko sporta veidu federācijas, izprotam, cik nozīmīga ir olimpiskā kustība, sporta pārvaldība saskaņā ar olimpisko hartu un novērtējam Latvijas Olimpiskās komitejas līdzšinējo ieguldījumu Latvijas sporta attīstībā,” uzskata Einārs Fogelis.

“Konsolidācijas ieguvumi būtu visiem, taču katram no iesaistītajiem jārēķinās arī apgrūtinājumiem konsolidācijas procesā. Latvijas Sporta federāciju padome ir gatava atteikties no sava zīmola un identitātes, no savas organizācijas. Savukārt Latvijas Olimpiskai komitejai būtu jāveic pārmaiņas, tai skaitā iesaistot darbībā visas atzītās sporta federācijas un reorganizējot līdzšinējo pārvaldes struktūru atbilstoši jaunajiem apstākļiem,” norāda Einārs Fogelis.

“Esmu dzirdējis pārmetumus un bažas, ka esot plāns likvidēt Latvijas Olimpisko komitēju. Es par to neko neesmu dzirdējis. Gluži pretēji, doma ir stiprināt Latvijas sporta pārvaldību un vienlaicīgi arī Latvijas Olimpisko komiteju, tai kļūstot par vienojošo partneri sporta pārvaldībā. Tā ir iespēja, kura ir jāizmanto!” aicina Einārs Fogelis.

Latvijas Sporta federāciju padomes valdes priekšsēdētājs Einārs Fogelis atgādina, ka diskusija par sporta pārvaldības konsolidāciju tika aizsākta jau 2019.gadā, domājot par optimizāciju sporta finansēšanas modelī. “To izprot ikviens sporta nozares cilvēks, ka Latvijas sporta pārvaldība šobrīd ir sadrumstalota un pat sašķelta. Mērķis ir izveidot vienu un vienojušo sporta pārvaldības organizāciju, kas būtu partneris gan sporta federācijām, gan arī valsts un pašvaldību organizācijām, sabiedrībai un medijiem,” uzskata Einārs Fogelis.

“Mūsu mērķis, rūpējoties par Latvijas atzīto sporta federāciju kopīgajām interesēm, ir nodrošināt, ka arī turpmāk federāciju vadītāji būs tie, kas kopīgi pārvaldīs sporta nozari un tās attīstību Latvijā. Diemžēl, tā ir politikas aksioma, kas vienādi attiecināma uz daudzām nozarēm, ka ja paši nespēj nodrošināt  ka valsts ir spiesta pilnībā pārņemt kontroli par tām nozarēm, kuras pašas nespēj nodrošināt pašregulāciju un paškontroli.. Es esmu pārlecināts, ka Latvijas sporta nozare ir tik vieda, lai arī turpmāk pati nodrošinātu sporta nozares  autonomu pašpārvaldi,” uzskata Einārs Fogelis.

Latvijas Sporta federāciju padomes valdes sēdē, kas notika 2022.gada 11.maijā, tika pārrunāta 6.maijā tiešsaistes formātā notikusī diskusija ar Latvijas atzīto sporta federāciju pārstāvjiem. Nākamā Latvijas Sporta federāciju padome diskusija ar Latvijas atzīto sporta federāciju pārstāvjiem notiks maijā beigās, jau pēc tam, kad būs notikusi iepriekš ieplānotā sanāksme Izglītības un zinātnes ministrijā, kurā tiks prezentēts arī Latvijas Sporta federāciju padomes redzējums.