A.Rāviņš regulāri neievēro LR likumdošanu Jelgavas pašvaldībā

Jelgavas domes Deputātu paziņojums LR Ministru Prezidentam Valdim Dombrovskim:

Andris Rāviņš regulāri neievēro LR likumdošanu Jelgavas pašvaldībā


Vēršamies pie jums gan kā LR ministru prezidenta, gan arī bez ministra atstātās LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārrauga, gan arī kā partijas “Jaunas Laiks” un politiskās apvienības “Vienotība” aktīva politiķa, lai informētu Jūs par to, ka šā gada 29.aprīļa Jelgavas domes sēdē Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš vairākkārt pārkāpa LR likumdošanu, nepildot Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošos noteikumu Nr.100 „Jelgavas pašvaldības nolikums” 8.9.4., 8.9.6., 8.10. punktus, kā arī nenodrošinot 5.24.4. un 6.3. punktu izpildi.


Iepriekšminēto saistošo noteikumu sadaļā „Domes un pastāvīgo komiteju darba reglaments” 8.9.4.punktā ir noteikts sekojošais: „nodrošināt iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem”. Diemžēl uz vairākkārtējiem deputātu Daiņa Liepiņa, Saulveža Šalajeva un Sergeja Ņevoļska lūgumiem saņemt zālē sēdošo Jelgavas domes administrācijas juridiskā departamenta juristu atzinumu par Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa darbības atbilstību LR likumdošanas normām, sēdes vadītājs Andris Rāviņs publiski paziņoja, ka nekādi juristu viedokļi nav nepieciešami, jo viņš pats labi pārzinot likumdošanu. Ar šo darbību Andris Rāviņš pārkāpa arī saistošo noteikumu 8.9.6.punktu: „nodrošināt normatīvo aktu un domes nolikuma ievērošanu”!

Papildus tam sēdes vadītājs Andris Rāviņš iesaistījās diskusijā par deputāta Sergeja Ņevoļska sagatavotajiem Jelgavas pilsētas domes lēmuma projektiem, paužot negatīvu attieksmi par sagatavoto jautājumu, lai gan saistošo noteikumu 8.10.punktā ir teikts: „Vadot domes sēdi, domes priekšsēdētājam nav tiesību apspriest jautājumus.”

Tāpat Andris Rāviņš kā papildus jautājumu iepriekš izsludinātajai domes sēdes kārtībai virzīja lemšanu par galvojuma izsniegšanu uzņēmumam „Jelgavas ūdens”. Uz deputāta Daiņa Liepiņa aizrādījumu, ka šīs svarīgais jautājums nav skatīts Jelgavas domes Finanšu komitejā un tādējādi tiek pārkāpts saistošo noteikumu 5.24.4.punkts, kurā noteikts, ka Finanšu komiteja „sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar papildlīdzekļu nepieciešamību”, Andris Rāviņš neatbildēja pēc būtības, atbildot, ka “kā deputāti lems, tā arī būs,” un virzīja deputātu balsošanai.

Tajā pašā laikā Andris Rāviņš ierosināja neizskatīt divus deputāta Sergeja Ņevoļska iesniegtos lēmumprojektus, kuri tika skatīti Finanšu komitejā šā gada 21.aprīlī, norādot kā argumentu, to , ka deputāts nav pienācīgi tos sagatavojis, lai gan saistošo noteikumu 6.3.punkts paredz, ka „domes lēmumu projektus tehniski sagatavo administrācijas darbinieki un komiteju sekretāri”.

Tāpēc pamatojoties uz iepriekš minēto un faktu, ka šādus un citus (nepilda saistošo noteikumu 8.24.punktu) pārkāpumus Andris Rāviņš veic regulāri, lūdzam nodrošināt LR likumdošanas ievērošanu Jelgavas pašvaldībā. Lūdzam novērst turpmāko šādu gadījumu iespējamību Jelgavas domes priekšsēdētāja darbībā, kā arī vēršam uzmanību uz Jūsu kā partijas „Jaunais laiks” līdera atbildību par savu partijas biedru, Jelgavas domes deputātu Andra Rubļa un Andra Ķipura aktīvo līdzdalību šādu pārkāpumu atbalstīšanā un veicināšanā!

Ar cieņu,


Dainis Liepiņš, Jelgavas domes deputāts

Saulvedis Šalajevs, Jelgavas domes deputāts

Sergejs Ņevoļskis, Jelgavas domes deputāts

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s