Skolās popularitāti strauji gūst e-klases elektroniskie žurnāli

Noslēdzot 2009./2010.mācību gadu, Latvijā populārāko skolvadības sistēmu „e-klase” izmanto 523 skolas, kas ir vairāk kā puse no visām Latvijas Republikas skolām. Lielākā daļa jeb 80% no e-klases skolām ir pilnībā atteikušās no papīra žurnālu izmantošanas un pārgājušas uz elektronisko formātu. Sadarbībā ar skolotājiem e-klase strādā pie sistēmas uzlabošanas un jaunu pakalpojumu izstrādes.


„Kad pirms pieciem gadiem IT ārpakalpojumu sniedzējs SIA „DEAC” uzsāka e-klases projektu, skaidri definējām mērķi aptvert visas Latvijas skolas un pakāpeniski pāriet uz elektroniskajiem klases žurnāliem. Šobrīd varam ar gandarījumu atzīt, ka tuvojamies savam mērķim, jo arvien vairāk skolu novērtē elektroniskās sistēmas priekšrocības, kas palīdz ieekonomēt laiku, garantē precizitāti un datu pārskatāmību un sniedz analītisku informāciju kā skolotājiem, tā skolēniem un viņu vecākiem,” par projekta attīstības gaitu stāsta DEAC valdes priekšsēdētājs Andris Gailītis.


80% skolu, kas pilnībā pārgājušas uz elektroniskā formāta klases žurnāliem, e-klases sistēmu lietojušas jau ilgāku laiku, paralēli izmantojot arī papīra žurnālus. Skolvadības sistēmas lietošana praksē ļāva saprast, ka veikt paralēlu uzskaiti ir apgrūtinoši un absolūti nevajadzīgi.


„Skolas aizvien vairāk uzticas gan sistēmai, gan e-klases izstrādātājiem. Piecu gadu darbs Latvijas skolās pierādījis, ka mēs nekur nepazudīsim, un mēs savu darbu veicam ar augstu atbildības sajūtu. Liels atbalsts ir arī no pašām skolām. Šajā mācību gadā esam rīkojuši vairākus metodiskos e-klases seminārus, aicinot skolotājus no dažādām skolām un pārspriežot aktuālos jautājumus par nepieciešamajā izmaiņām un vajadzīgajām atskaitēm,” norāda Andris Gailītis.


Šobrīd e-klase skolotāja darba atvieglošanai piedāvā ne tikai vienkāršus pārskatus – sekmju izrakstus, vidējo vērtējumu aprēķinus, liecības – bet arī sarežģītākas atskaites, piemēram, skolu akreditācijas vajadzībām nepieciešamos pārskatus. Nākošajam mācību gadam e-klase gatavo vairākus patīkamus pārsteigumus un uzlabojumus kā skolām, tā arī skolēniem un viņu vecākiem. E-klases mērķis ir kļūt par lielāko un saturīgāko izglītības portālu, kurš spēj apmierināt visu iesaistīto pušu vajadzības.


Skolas, kas pagaidām vilcinās izmantot e-klases sniegtās priekšrocības, galvenokārt baidās uzticēties jaunajām un neapgūtajām tehnoloģijām. Taču sistēmā strādājošo skolotāju pieredze ir ļoti pozitīva, jo e – klase ir vienkārša un būtiski atvieglo skolotāju darbu.Viedokļi par e-klase:


„Balvu Amatniecības vidusskolas skolotāji ir sapratuši, ka e-klase ir ļoti liels ieguvums skolotājiem. Esam ļoti jums pateicīgi par centību un nemitīgiem uzlabojumiem, tas atvieglo sarežģīto skolotāja darbu. Šogad mums vēl bija arī papīra žurnāli, no kuriem mēs vēlamies nākošgad atteikties,” stāsta Balvu Amatniecības vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Anna Krēmane.


„Kad pirms aptuveni četriem gadiem „DEAC”, kas izstrādāja e-klasi, visām skolām izsūtīja piedāvājumus, uzreiz tajā neiesaistījāmies, jo gribējām zināt, kas tas ir. Lēnā garā izpētīju un sapratu, ka tas ir kas labs, tāpēc e-klases ieviešanu iekļāvām skolas attīstības plānā un šajā mācību gadā esam to izdarījuši,” atzīst Ozolnieku vidusskolas direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju (IT) lietās Ainārs Kākers.Par e-klase:


E-klase ir skolotāju darba instruments, ar kura palīdzību tiek nodrošināta pedagoģiskajā procesā nepieciešamā dokumentācija, sākot ar elementāro klases žurnālu, beidzot ar sarežģītām atskaitēm skolas vajadzībām. Ar e-klases palīdzību skolēni un viņu vecāki var sekot līdzi sekmēm internetā, sazināties ar skolotājiem, klasesbiedriem un viņu vecākiem. E-klase Latvijas skolās darbojas no 2005. gada sākuma, tās izstrādātājs ir informāciju tehnoloģiju uzņēmums DEAC. Skolvadības sistēma ir saskaņota LR Izglītības un zinātnes ministrijā, tā ir izplatītākā skolvadības sistēma Latvijā ar vairāk kā 500 skolām.

Papildus informācija par skolvadības sistēmu e-klase: www.eklase.lvPapildu informācijai:


Artis Babris,

DEAC mārketinga daļas speciālists

Tālr. +371 6707 2100

e-pasts: ababris@deac.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s