Skolotāju interese par e-klasi strauji pieaug

Sākoties jaunajam 2010./2011.mācību gadam skolvadības sistēmā „e-klase” reģistrēto skolu skaits ir pieaudzis līdz 545 skolām. Kā norāda e-klases uzturētājs SIA „DEAC”, sistēma attīstās ne vien skaitliski, bet arī kvalitatīvi, ieviešot dažādus uzlabojumus skolotāju ērtībām. Arī ikgadējo e-klases semināru, kurā pirms mācību gada sākuma informē par sistēmas aktualitātēm un pārrunā dažādus problēmjautājumus, apmeklēja rekordliels skolotāju skaits – 120.

„Arī skolotāji seko laika garam un meklē iespējas, kā efektīvāk veikt savus uzdevumus, pēc iespējas mazāk laika tērējot dažādiem t.s. papīra darbiem, lai vairāk varētu nodoties mācību procesam. Tādēļ jau sesto gadu pēc kārtas e-klasē reģistrēto skolu skaits turpina pieaugt, jo skolas, kas mums notic, paliek e-klasē,” stāsta e-klases izstrādātāja SIA „DEAC” valdes priekšsēdētājs Andris Gailīts. Kopējais e-klasē reģistrēto skolu skaits ir pieaudzis no 528 skolām 2009./2010.mācību gada beigās līdz 545 skolām 2010./2011.mācību gada sākumā.

No jaunā mācību gada e-klasē skolotāju ērtībām papildus jau ierastajiem un LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzītajiem klases žurnāliem pieejami arī fakultatīvo nodarbību, interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas žurnāli. Tas nozīmē, ka skolām vairs nav jātērē līdzekļi papīra žurnālu iegādei, jo visus skolēnu vērtējumus, kavējumus var reģistrēt elektroniski.

E-klase ļoti aktīvi strādā ar tām skolām un skolotājiem, kas ir reģistrēti sistēmā. Tādēļ 20.augustā kā katru gadu e-klase rīkoja semināru skolotājiem par aktuālajiem jautājumiem un jauninājumiem, kurā piedalījās 120 skolotāji no visas Latvijas.

„Sešu gadu laikā e-klase no sistēmas ar primitīvām datu ievades un apskates iespējām ir attīstījusies par daudzfunkcionālu rīku, kas ļauj veidot dažādas atskaites, salīdzināšanas grafikus, arhivēt informāciju. Sistēma attīstās, taču joprojām cenšamies to veidot maksimāli vienkāršu un saprotamu. Šis darbs nebūtu iespējams bez skolotājiem, kuri uzrāda nepilnības, kritizē, bet reizē arī ļoti atbalsta un dod jēgu tam, ko mēs darām,” tā Andris Gailītis.

E-klase ir skolotāju darba instruments, ar kura palīdzību tiek nodrošināta pedagoģiskajā procesā nepieciešamā dokumentācija, sākot ar elementāro klases žurnālu, beidzot ar sarežģītām atskaitēm skolas vajadzībām.
Ar e-klases palīdzību skolēni un viņu vecāki var sekot līdzi sekmēm internetā, sazināties ar skolotājiem, klasesbiedriem un viņu vecākiem.
E-klase Latvijas skolās darbojas no 2005. gada sākuma, tās izstrādātājs ir informāciju tehnoloģiju uzņēmums DEAC. Skolvadības sistēma ir saskaņota LR Izglītības un zinātnes ministrijā, tā ir izplatītākā skolvadības sistēma Latvijā ar vairāk kā 500 skolām.

Kontakti:
Zane Vītoliņa, DEAC projekta “e-klase” vadītāja
Tālr. +371 6707 2100; e-pasts: e-klase@deac.lv; http://www.eklase.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s