Mediju kauss 2011 Sacensību nolikums

Kaislīgākā, stilīgākā, seksīgākā spēle pasaulē –  pludmales volejbols! 

1. Sacensību mērķis 
Sekmēt pludmales volejbola popularitāti, reklamēt pludmales volejbolu mēdiju vidū, kā saistošu, aizraujošu ikviena iedzīvotāja dzīves veida sastāvdaļu.
Noskaidrot Mediju Kausa 2011 uzvarētājas komandas. 

2. Dalībnieku pieteikšanās kārtība 
Komandai, kura vēlas piedalīties sacensībās, līdz 2011. gada 18. maijam jāizpilda pieteikuma forma un jānosūta organizatoriem: 
Latvijas Pludmales Volejbola Līga 
Neskaidrību gadījumā zvanīt: 26584394 

3. Sacensību vadība 
Sacensības vada Latvijas Pludmales Volejbola līga. 

4. Dalībnieki 
Sacensībās var piedalīties jebkura Latvijas mediju, radošo aģentūru, sabiedrisko attiecību firmu pieteikta vīriešu un/vai sieviešu, vai jauktā komanda, kuras dalībniekiem ir jābūt darba vai autorlīguma attiecībās ar konkrēto organizāciju.
Spēles laikā uz laukuma ir jābūt vismaz diviem radošā darba veicējiem vai uzņēmuma vadītājiem.
Ja uz laukuma ir trīs spēlētāji vienai no tiem ir jābūt sievietei.
Ja komanda ir sniegusi nepatiesas ziņas par tās dalībniekiem, organizatoriem ir tiesības šo komandu diskvalificēt.
Organizatoriem ir tiesības turnīram pieteikt divas sponsoru komandas.

5. Finansiālie nosacījumi
Dalība sacensības ir bezmaksas.
Izdevumus, kas saistīti ar komandu dalību sacensībās (transports, ēdināšana), dalībnieki apmaksā paši.
Organizators veic tiesnešu un apkalpojošā personāla darba apmaksu. 

6. Sacensību kārtība un izspēles sistēma 
Komandām sacensības notiek kopējā grupā neatkarīgi no dalībnieku dzimuma.
Sacensību sistēma un izspēles kārtību noteiks organizatori atkarībā no pieteikušos komandu skaita, tā dalībniekiem tiks paziņota papildus. 

7. Sporta formas
Lai prezentētu savu firmu, komandu dalībniekiem ieteicamas vienāda stila un krāsas formas, kuras drīkst būt noformētas ar uzņēmuma vai zīmola logotipiem. 

8. Bumbas  
Spēles notiek ar oficiālām FIVB apstiprinātām pludmales volejbola bumbām MIKASA VLS 300. Ar spēļu bumbām nodrošina Latvijas Pludmales Volejbola Līga.
Pirms spēlēm, iesildoties komandas izmanto savas bumbas. 

9. Sacensību noteikumi  
Sacensības notiek pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem, no kuriem tiks pieļautas atkāpes, par kurām dalībnieki tiks informēti tehniskajā sanāksmē pirms sacensību sākuma. 

10. Medicīniskais nodrošinājums  
Katra komanda, piesakoties dalībai sacensībās, apliecina, ka ir atbildīga par visu savu komandas dalībnieku veselības stāvokli.
Traumu gadījumā, kuras nevar novērst bez ārsta palīdzības, organizatori nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. 

11. Apbalvošana  
Latvijas Pludmales Volejbola Līga apbalvos pirmo triju vietu ieguvējas komandas. Visiem dalībniekiem tiks pasniegtas pārsteiguma balvas. 

12. Dažādi 
Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Reglamentā, organizatori un dalībnieki risina, savstarpēji vienojoties. 

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s