Jauns pagrieziens EDEN projekta nākotnē

Lai arī Eiropas komisija (EK) plāno būtiski samazināt finansējumu Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN (European Destinations of Excellence) projektam, tajā ietvertā ilgtspējīga tūrisma ideja noteikti jāturpina attīstīt. Tā secinājuši EK tūrisma nodaļa, nacionālo EDEN projektu vadītāji, EDEN galamērķu pārstāvji, kas aprīlī tikās konferencē Maltā, Mellieha pilsētā, informē “EDEN Latvija” projekta vadītājs Armands Muižnieks. 

Konferencē piedalījās aptuveni 80 dalībnieki, kuri pauda pārliecību, ka uzsāktais darbs ir pareizā virzienā. Saskaņā ar projekta noteikumiem EDEN galamērķis ir tūrisma vieta, kas ne vienmēr ir populāra un zināma, bet kurai piemīt potenciāls tālākai tūrisma attīstībai. EDEN projektu EK uzsāka 2007. gadā, lai īstenotu vienu no tās prioritātēm – ilgtspējīgu, līdzsvarotu attīstību. 

Lai EDEN projekts tuvākajā nākotnē kļūtu dzīvotspējīgs arī bez būtiska EK finansiāla atbalsta, konferences dalībnieki vienojās par biznesa plāna izstrādi projekta turpināšanai. Tajā ieskicēta aktīvāka tūrisma vietu sadarbība un elektronisko saziņas līdzekļu, vizuālo elementu izmantošana informācijas materiālos un tūrisma izstādēs, kā arī regulārāka aktuālās informācijas apmaiņa par dažādiem notikumiem. Lai veicinātu organizētu tūristu plūsmu, EDEN galamērķiem arī būtu vairāk jāsadarbojas ar vietējiem un ārvalstu tūrisma operatoriem.

EDEN zīmols Mellieha pilsētā
tiek izmantots pat ielu plāksnītēs

“Labs piemērs tam, kā ar vizuālo elementu palīdzību uzsvērt tūrisma vietas īpašo statusu, kā pilnvērtīgi izmantot EDEN zīmolu, ir gan Maltas pilsēta Senglia, Golden Bay un Mellieha, kas visi ir EDEN dažādu gadu uzvarētāji. Te EDEN logo pamanāms gan uz tūrisma informācijas norādēm, gan ielu nosaukumu plāksnītēm, jūtams, ka pati vieta lepojas ar EDEN uzvarētāja statusu un arī tūristam te liek justies kā īpašā vietā. Tas viss atkarīgs no pašvaldību vēlmes izmantot šo iespēju,” stāsta Armands Muižnieks. No Latvijas EDEN uzvarētājiem viņš uzteic Jūrmalu, kas EDEN logo veiksmīgi izmantojusi tūrisma izstādēs, piemēram, stendā starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2011”, arī izstādēs Helsinkos, Viļņā, Tallinā, tūrisma informatīvajos materiālos, kā arī sadarbībā ar tūrisma aģentūrām un operatoriem, kas Jūrmalu citastarp reklamē kā EDEN uzvarētāju. 

Konferencē diskutēts arī turpmāko EDEN aktivitāšu finansējuma avotiem un sadarbības veidiem starp tūrisma galamērķiem – koncentrēties uz sadarbību, atkarībā no tūrisma veida vai ģeogrāfiskās atrašanās. Papildus finanšu līdzekļus konferenču organizēšanai un interešu grupām nākotnē plānots piesaistīt no citām Eiropas Savienības (ES) strukturālo fondu programmām.
Cerams, ka lielāka skaidrība par EDEN nākotni būs maijā pēc ES valstu ministriju pārstāvju  tikšanās Briselē, kas atbildīgi par tūrisma nozari. Konferencē izskanēja aicinājumi valstu valdībām atbalstīt EDEN proponētā ilgtspējīgā tūrisma ideju arī nacionālajā līmenī, nevis, pamatā tikai izmantojot Eiropas naudu. 
Latviju konferencē pārstāvēja (no kreisās):
“EDEN Latvija” projekta vadītājs Armands Muižnieks,
Jūrmalas TIC vadītāja Gunta Ušpele,
Tērvetes TIC vadītāja Ilona Līduma un
Kuldīgas TIC vadītājs Artis Gustovskis

Latviju konferencē Maltā pārstāvēja trīs no četriem “EDEN Latvija” projektu uzvarētājiem – Kuldīga, Tērvetes dabas parks un Jūrmala. Armands Muižnieks gandarīts, ka Baltijas, tostarp Latvijas pārstāvji, konferencē bija aktīvi debatētāji. 

Šāda veida konference, kurā tiekas iepriekšējo gadu EDEN konkursu uzvarētāji, projekta administratori, lai veicinātu savstarpējo sadarbību un popularizētu ilgtspējīga tūrisma ideju, kādā no EDEN galamērķiem notiek jau otro gadu. Parasti tās norisei tiek izvēlētas vietas, kuras var kalpot par labu EDEN zīmola izmantošanas piemēru. Pērn konference notika Somijā, Kainuu reģionā, kas vairāk atpazīstams kā tūrisma vieta “Wild Taiga”. 
Atgādinām, ka 29.aprīlī beidzas pieteikumu iesniegšanas termiņš šā gada EDEN projektu konkursam Latvijā, kurā tēma šogad ir „Arhitektūras pieminekļu atjaunošana par tūrisma objektiem”. Konkursu Latvijā organizē Tūrisma attīstības valsts aģentūra sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s