Nodibina Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu asociāciju

Lai turpinātu attīstīt un praksē realizēt Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN (European Destinations of Excellence) koncepcijā ietverto ilgtspējīga tūrisma ideju un pilnvērtīgāk izmantotu EDEN zīmolu, 28. septembrī Briselē Eiropas Tūrisma forumā nodibināta EDEN asociācija.

No 102 piecu gadu garumā konkursos uzvarējušajiem tūrisma galamērķiem asociācijā iestājās nedaudz vairāk kā divas trešdaļas, bet apmēram 30 tūrisma vietas nolēmušas nogaidīt vai arī īpašas aktivitātes pēc nominēšanas EDEN vietu sadarbībā neizrāda.

Latviju Eiropas tūrisma forumā pārstāvēja un EDEN asociācijā darbosies četri no pieciem “EDEN Latvija” projektu uzvarētājiem – Kuldīga, Tērvetes dabas parks, Jūrmala un Līgatne. Par to, vai EDEN asociācijā piedalīties aicināt arī konkursu nākamo godalgoto vietu ieguvējus, vēl lems dalībnieku kopsapulce.

EDEN asociācija būs starptautiska bezpeļņas organizācija, kuras mērķis būs nostiprināt Eiropas kā galvenā tūrisma galamērķa pozīcijas, vairot Eiropas kā sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas tūrisma industrijas reputāciju, pieredzes apmaiņa starp EDEN tūrisma vietām, netradicionālu tūrisma vietu, inovatīvu pieeju atbalstīšana un tūristu piesaistīšana tām. Finansējumu plānots piesaistīt gan no Eiropas Savienības fondiem, gan citiem privātiem un valstu finanšu avotiem. Noteikta arī dalības maksa, kas atkarībā no EDEN vietas tūristu un iedzīvotāju skaita pagaidām ir 100 – 400 eiro gadā.

Asociācijas izveidi veicinājusi Eiropas Komisija (EK) finansējuma pārtraukšana EDEN uzvarētāju sadarbības un mārketinga aktivitātēm, ko virkne projekta dalībnieku uzskata par laimi nelaimē. Arī Kurzemes Tūrisma asociācijas vadītājs Artis Gustovskis spriež, ka “EDEN zīmols kā tūrisma vietas kvalitātes zīme tikai tagad sāks iedzīvināties, jo pašas tūrisma vietas beidzot būs spiestas aktīvi un mērķtiecīgi strādāt”. Kā vienu no nozīmīgākajiem asociācijas pienesumiem Artis Gustovskis redz iespēju reģionālajām tūrisma vietām pievienoties lielākiem tūrisma projektiem, ko aizsākušas kādas lielākas, resursiem bagātākas EDEN vietas. Viņaprāt svarīgs ir arī nacionālo tūrisma organizāciju, Latvijas gadījumā – Tūrisma attīstības valsts aģentūras atbalsts EDEN projektam, no kura labumu gūtu arī valsts, izmantojot EDEN Latvijas tūrisma piedāvājuma un tēla popularizēšanai.

“Asociācija neko nedos, ja tūrisma vietas pašas nebūs aktīvas. Jo aktīvāki būsim, jo lielāks labums būs visiem galamērķiem. Katrā ziņā vieni paši galamērķi nevar sasniegt tādu kritisko masu mārketingā, kā to var izdarīt, vienā virzienā darbojoties vairākām tūrisma vietām un tās apvienojošajai organizācijai,” par iespējām EDEN asociācijā pārliecināta Jūrmalas domes tūrisma nodaļas vadītāja Gunta Ušpele.

”Jaunā EDEN asociācija dod iespēju iedzīvināt EDEN filozofiju un koordinēt aktivitātes. Galamērķi var būt ļoti aktīvi, bet, ja to darbības nav koordinētas, sistematizētas, ir haotiskas, nenotiek vienotā komunikāciju platformā, ja neviens neuzņemas atbildību, liela efekta nav,” spriež “EDEN Latvija” projektu vadītājs Armands Muižnieks.

Par EDEN projekta potenciālu pārliecināta asociācijas izveides koordinācijas grupas vadītāja Anja Nievierra no Nīderlandes, kas EDEN nākotnē redz kā vērienīgu organizāciju, kas virza ilgtspējīga tūrisma attīstības ideju Eiropā, kas ir pašas Eiropas Savienības idejas nesēja par kultūras vērtību apmaiņu. EDEN vietām nav vienotas identitātes, tās ir ļoti atšķirīgas, bet visas ir kaut kādā ziņā izcilas, unikālas, visiem EDEN uzvarētājiem 26 valstīs ir kopīgs redzējums par vietas ilgtspējīgu attīstību, kas joprojām ir aktuāla tēma, forumā norādīja A. Navierra. EDEN mārketinga programmā secināts, ka cilvēki arvien vairāk interesējas par atšķirīgiem, dabas un kultūras autentiskiem tūrisma piedāvājumiem, unikālām pieredzēm, kas nav masu tūrisms, kādas tieši piedāvā EDEN. Programmas mērķis ir potenciālajiem apmeklētājiem radīt vērtību vīziju par EDEN vietām, izveidot unikālu tēlu un reputāciju, korporatīvo kultūru, vairot EDEN logo atpazīstamību. Rezultāts, bet ne vienīgais rādītājs, būtu arī tūristu skaita pieaugums EDEN vietās.

EDEN asociācija plāno izveidot sadarbību ar tūrisma operatoriem, ar citām Eiropas tūrisma organizācijām, radīt platformu labas pieredzes apmaiņai, izveidot sadarbības tīklu starp konkursa uzvarētājiem. EDEN mājaslapā www.ec.europa.eu/eden organizācijas dalībniekiem un arī citiem interesentiem pieejami pozitīvi pieredzes stāsti, padomi mārketingam, sadarbībai, finanšu piesaistei, pasākumu, kultūras programmu īstenošanai, vadlīnijas ilgtspējīgam tūrismam, inovācijām. Tajā tiks izvietoti arī dažādi mācību materiāli, rekomendācijas mārketingam. Informācija mājaslapā pastāvīgi tiks pilnveidota, un EDEN vietu pārstāvji aicināti aktīvi piedalīties šajā darbā, veidojot emocionālus stāstus un fotogalerijas par tūrisma vietām. Jau pašlaik EDEN vietas atsevišķi, kā arī EDEN kā zīmols centralizēti aktīvi darbojas arī sociālajos tīklos, notiek arī sadarbība starp atsevišķiem EDEN uzvarētājiem, tiek veidoti starptautiski kopprojekti, tostarp Latvijā. Piemēram, Kuldīga kopā ar Jūrmalu, kā arī Igaunijas, Lietuvas un Vācijas EDEN vietām uzrakstījuši projektu par starptautiski atzīta veloceliņu marķējuma, numurētu krustpunktu sistēmas ieviešanu. Jūrmala ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas EDEN vietām, lai popularizētu EDEN, un katru konkrēto partner-galamērķi, gatavo vēl vienu kopprojektu, kurā ieplānotas tūrisma mārketinga aktivitātes, ceļojošās fotoizstādes un izglītojošas akcijas skolās, teic Gunta Ušpele.

EDEN projektu EK uzsāka 2007. gadā, lai īstenotu vienu no tās prioritātēm – ilgtspējīgu, līdzsvarotu attīstību. “Īpaši svarīgi gan Latvijā, gan citās valstīs ir tas, ka projekta ietvaros izceltas tiek nelielas, bet ar kaut ko savdabīgas tūrisma vietas, nevis jau esošie lielie tūrisma magnēti, kas reizē ir arī ieguldījums vienmērīgā reģionālajā attīstībā, tūrisma decentralizācijā,” piebilst Armands Muižnieks.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s