LLU absolvents U.Šalajevs dibina 120 latu ikmēneša stipendiju

Uldis Šalajevs un LLU Attīstības fonda
valdes priekšsēdētājs Arnis Mugurēvičs
Foto: Gita Ogņeva (LLU)

LLU absolvents un šobrīd Eiropas Savienības ārlietu dienesta darbinieks Uldis Šalajevs 28.janvārī viesojās LLU un parakstīja dokumentus par savas stipendijas iedibināšanu. Stipendijai viņš ikmēnesi ziedos Ls 120 no paša nopelnītiem līdzekļiem, šādi atbalstot citus studējošos jauniešus. LLU Attīstības fonda valdes locekle Evita Zabothene šādu ieceri, kad kāds no stipendiātiem kļūt par mecenātu, vērtē kā unikālu un, protams, ļoti pamācošu.

Šī LLU Attīstības fondā ir pirmā universitātes absolventa dibināta stipendija, citas fonda stipendiju programmas, atceroties savu dzimteni, dibinājuši ārzemju latvieši vai, atbalstot labākos jaunos speciālistus, īsteno dažādi Latvijas uzņēmumi. 


2007.gadā, pabeidzot LLU, Uldis Šalajevs ieguvis augstāko profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās. 


“Pārsteidzoši un ļoti patīkami, ka tikai nepilnus piecus gadus pēc pamatstudiju absolvēšanas Uldis Šalajevs jau ir izveidojis atgriezenisko saiti ar savu izglītības iestādi un mecenātisma ideju visu šo laiku saglabājis gan sirdī, gan prātā,” teic Evita Zabothene. 

Ulda Šalajeva stipendiju konkursa kārtībā piešķirs vienam Lauku inženieru, Meža, Tehniskās, Pārtikas tehnoloģijas un Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentam uz vienu semestri, izmaksājot 120 latus mēnesī. Uz šo stipendiju var pretendēt LLU pilna laika inženierzinātņu pamatstudijās studējošie, kuri ir pabeiguši vismaz 1.kursa 1.studiju semestri un kuriem ir labas, teicamas un izcilas sekmes, pieredze pētniecības darbu veikšanā un dalība zinātniskajās konferencēs ar referātiem. Pretendentiem labi jāpārvalda svešvalodas, kā arī jāveic aktīva sabiedriskā darbība LLU vai ārpus tās. 

Šādu stipendijas piešķiršanas kritēriju izvēli mecenāts pamato ar savu pārliecību, ka “nākotnes durvis uz pārtikušu valsti atvērs izglītoti, sabiedriski aktīvi, radoši un toleranti bērni un jaunieši, un Latvijas tautsaimniecībai jo īpaši vajadzīgi jauni inženierzinātņu speciālisti.” Profesionālās karjeras veidošanā ne mazāk svarīgas ir svešvalodu zināšanas. “Pēc savas pieredzes zinu, ka apgūt valodas ir ļoti grūti, taču tas ir arī interesants process. Mūsdienās jaunietim obligāti būtu labi jāpārvalda angļu, franču un vācu valoda,” uzskata Uldis Šalajevs. 

Arī pats Uldis Šalajevs studiju laikā aktīvi iesaistījies LLU Studentu pašpārvaldes darbā un LLU studentu intereses pārstāvējis arī Latvijas Studentu apvienībā (LSA), par ko viņam saņēma LSA “Studentu Gada balva 2006” nominācijā “Gada LSA domnieks”. “Darbojoties studentu pašpārvaldē, jaunietis var praktiskā veidā attīstīt tās iemaņas, kuras nevar tā vienkārši iemācīties, piemēram, sociālās un komunikācijas prasmes, spēju strādāt komandā, pieņemt lēmumus, īstenot savas idejas un projektus, kā arī vēlmi formulēt un skaļi izteikt savu viedokli. Studentam pašpārvaldē ir iespēja izmēģināt dažādus amatus, gan vadītāja, gan pasākumu organizatora, un šo pieredzi ļoti augsti novērtē darba devēji un arī ES institūcijās,” uzsver Uldis Šalajevs, kurš pašlaik strādā ES ārlietu dienestā. 

Uldis Šalajevs kā galveno stipendijas dibināšanas iemeslu min savas dzīves personīgo pieredzi: “Pateicoties Vītolu fonda stipendijām, man bija iespēja sākt studijas un iegūt augstāko izglītību. Esmu bijis arī LLU Senāta stipendiāts, un šī stipendija man bija ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī ļoti liels pagodinājums. Absolvējot universitāti, man prātā palika doma, ka jāpalīdz citiem, un tagad man ir tāda iespēja. Ir svarīgi dalīties ar to, kas tev pieder, jo, iespējams, kādam citam šī palīdzība dzīvē var būt izšķiroša,” stāsta jaunais mecenāts Uldis Šalajevs. 

Vairāk informācijas par dažādām stipendijām LLU studentiem pieejama LLU Attīstības fonda mājas lapā.
Lasīt stipendijas nolikumu >>>

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s