LLU pirmā U.Šalajeva stipendija piešķirta ITF 4.kursa studentei A.Gailumai

Par pirmo Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) absolventa un Eiropas Ārējās darbības dienesta darbinieka Ulda Šalajeva dibinātās stipendijas ieguvēju kļuvusi Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) 4.kursa studente Agnese Gailuma. 


Atgādinām, ka LLU Attīstības fondā 16.janvārī tika dibināta pirmā universitātes absolventa iniciēta stipendija. 28.janvārī tiekoties ar Attīstības fonda valdes locekļiem un parakstot dokumentus par stipendijas iedibināšanu, Uldis Šalajevs īstenojis savu ieceri ik mēnesi no paša nopelnītiem līdzekļiem ziedot Ls 120 viena LLU studenta finansiālai atbalstīšanai. 


„Pateicoties Vītolu fonda un LLU Senāta stipendijām, man bija iespēja sākt un pabeigt studijas. Absolvējot universitāti, man prātā palika doma, ka jāpalīdz citiem jauniešiem iegūt augstāko izglītību, un tagad man ir tāda iespēja,” atzīmēja jaunais mecenāts. 

Izvērtējot piecu pretendentu pieteikumus, pirmā stipendija tika piešķirta ITF studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” 4.kursa studentei Agnesei Gailumai. 

“Kopš iestāšanās universitātē esmu ļoti cītīgi mācījusies, ar ļoti labām sekmēm nokārtojusi visus pārbaudījumus, aktīvi iesaistījusies universitātes un fakultātes sabiedriskajā dzīvē,” atbilstību stipendijas piešķiršanas kritērijiem pamato Agnese Gailuma. „Man ļoti labi padodas arī svešvalodas – protu angļu, krievu, kā arī portugāļu valodu, kuru iemācījos piecus mēnešus studējot “Erasmus” apmaiņas programmā Portugālē. Pašmācības ceļā esmu apguvusi arī spāņu valodu.” 

Agnese Gailuma veic aktīvu zinātniski pētniecisko darbību, un viņas pētījumu rezultāti latviešu un angļu valodā apkopoti astoņās publikācijās. Jaunā zinātniece ziņotājas vai klausītājas statusā regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs. Aprīlī viņa dosies uz Eiropas Ģeozinātņu savienības Ģenerālās asamblejas starptautisko zinātnisko konferenci Vīnē, Austrijā. 

Agnese Gailuma atklāj, ka stipendija būs nozīmīgs atbalsts gan studiju pabeigšanai, gan nākotnes mērķu īstenošanai. “Plānoju turpināt mācīties LLU maģistrantūrā. Gribētu studēt gan informācijas tehnoloģijas, gan arī vides zinātnes, jo mani ļoti ieinteresējušas ūdenssaimniecība un hidroloģija. Pēc studiju beigšanas vēlos arī izveidot biznesa plānu un startēt kādā no biznesa inkubatoriem, lai ar laiku varētu izveidot savu uzņēmumu. Tāpat es varētu savas zināšanas un pieredzi nodot tālāk, strādājot par pasniedzēju kādā universitātē vai skolā,” plānus izklāsta stipendiāte. 

Uz Ulda Šalajeva stipendiju var pretendēt LLU pilna laika ITF, Lauku inženieru, Meža, Tehniskās, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes inženierzinātņu pamatstudijās studējošie, kuri ir pabeiguši vismaz 1.kursa 1.studiju semestri un kuriem ir teicamas un izcilas sekmes, pieredze pētniecības darbu veikšanā un dalība zinātniskajās konferencēs ar referātiem. Pretendentiem labi jāpārvalda svešvalodas, kā arī jāveic aktīva sabiedriskā darbība LLU vai ārpus tās. 

Nākamais U.Šalajeva stipendijas konkurss tiks izsludināts 2012.gada septembrī. 

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s