Rīgas Tālmācības vidusskolas izlaidums pēdējo reizi Melngalvju namā

Rīgas Tālmācības vidusskolas esošajiem absolventiem šogad pievienojās vēl 205 absolventi, kuri savu izlaidumu svinēja skaistajā Melngalvju namā, kurā turpmāk vairs nebūs iespējams organizēt svinīgus pasākumus, jo par savu turpmāko uzturēšanās vietu Melngalvju namu ir izvēlējusies Valsts prezidenta kanceleja. Rīgas Tālmācības vidusskola jau šobrīd apzina līdzvērtīgas iestādes, kurās turpmāk varētu organizēt izlaidumu.
 
“Mums tā, protams, ir bēdīga ziņa, jo Melngalvju nams bija ļoti piemērots tādiem svinīgajiem pasākumiem kā izlaidums. Šo ēku mēs izvēlējāmies apzināti. Varējām izlaidumu organizēt pieticīgāk, piemēram, skolas telpās, taču Melngalvju namā tas bija daudzkārt svinīgāk, un īpaši izcēla tās pūles, kuras audzēkņi bija ieguldījuši savas izglītības iegūšanā,” stāsta Rīgas Tālmācības vidusskolas direktore Ilze Kalniņa. 

Rīgas Tālmācības vidusskola ir pirmā tālmācības vidusskola Latvijā. Tā tika dibināta 2009. gada 6. martā un pēcāk tika akreditētā uz 6 gadiem. Pēdējo trīs gadu laikā Rīgas Tālmācības vidusskolā mācās 928 audzēkņi. Atestātus par vidējo izglītību jau bija saņēmuši 478 absolventi, bet apliecības par pamata izglītību vēl 40 absolventi. 
Ilze Kalniņa uzskaita vairākas cilvēku grupas, kas uzreiz atsaucās iegūt vidējo izglītību tālmācībā. “Tie bija gan uz ārzemēm izbraukušo vecāku bērni, kas vēlējās turpināt izglītības iegūšanu dzimtajā valodā. Tāpat palielinājās to skolas vecuma pusaudžu un jauniešu skaits, kurus sāka neapmierināt tradicionālā klātienes skola, kuriem bija un ir nepieciešama individuālā pieeja izglītībā,” stāta Ilze Kalniņa. 
Ilze Kalniņa atceras, ka aktualizējās izglītības piedāvājums cilvēkiem, t.sk. pusaudžiem un jauniešiem, ar īpašām vajadzībām, kas nevarēja vai negribēja apmeklēt tradicionālo skolu. 
“Pieauga to cilvēku skaits, kas bija ieguvuši tikai pamatizglītību un profesionālo izglītību, bet nebija pabeiguši vidusskolu. Šo cilvēku vidū ir daudz talantīgu jauniešu sportā, mākslā un citās jomās. Viņiem bija jādod otrā iespēja iegūt izglītību,” papildina Ilze Kalniņa. 
Kā īpašu tālmācības mērķgrupu Ilze Kalniņa izdala jaunās māmiņas, kurām mācības ir jāapvieno ar bērnu audzināšanu. Tālmācība kļuva ļoti aktuāla arī jauniešiem, kas ekonomiskās krīzes seku dēļ (daudzviet Latvijā tika slēgtas mazās lauku skolas), bija palikuši bez savas skolas tuvu mājām, bet nevēlējās atstāt vecāku mājas un doties svešumā. 
Gan paši Rīgas Tālmācības vidusskola pedagogi, gan audzēkņi atzīst, ka tālmācībai ir vairākas priekšrocības. Tā ir iespēja mācīties jebkurā vietā, laikā un savā tempā pēc individuālā plāna. Ilze Kalniņa kā Rīgas Tālmācības vidusskolas darba kvalitātes rādītājus norāda Valsts centralizēto eksāmenu pozitīvos rezultātus, akreditācijas komisijas ekspertu atzinīgos vērtējumus, pašu audzēkņu un viņu tuvinieku pateicības pilnās atsauksmes.

Trīs gadu intensīva darba rezultātā Rīgas Tālmācības vidusskola ir izveidojusi e-vidi, ir izstrādāta pamatīga mācību metodiskā bāze, piemēram, audzēkņi tiek nodrošināti ar pašu pedagogu izstrādātajiem mācību līdzekļiem un videolekcijām visos mācību priekšmetos visās izglītības programmās. Ir izstrādāta un praksē aprobēta tālmācības metodika, motivējot un atbalstot savus audzēkņus viņu patstāvīgajās un pašvirzītajās mācībās.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s