Aicinājums piedalīties starptautiskā apmācību kursā “SEE A Game”

Aicinām piedalīties starptautiskā apmācību kursā jaunatnes darbiniekiem, līderiem un treneriem  “SEE A Game”. Apmācības notiks Rāmavas Depkina Muižā, Rāmavā, Ķekavas pagastā, no 2013. gada 7. līdz 13. aprīlim.
 

„Skatīties uz lietām kā uzņēmējam” jeb biznesa domāšana ir ļoti būtiska, lai pielāgotos mūsdienu straujajai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai. „SEE A Game” – uz spēlēm balstītas aktivitātes, kas veicina jauniešu iniciatīvas un personīgās kompetences, attīsta jauniešu radošo domāšanu un personīgos talantus, paaugstina jauniešu motivāciju iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un realizēšanā, rosina jauniešu aktīvu līdzdalību sociālajā un ekonomiskajā dzīvē. 
Apmācību mērķis: apmācīt 20 jaunatnes darbiniekus, līderus un trenerus no 10 valstīm – Latvijas, Zviedrijas, Šveices, Spānijas, Grieķijas, Turcijas, Gruzijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Armēnijas – darbam ar jaunu neformālās izglītības metodi “SEE A Game”. 
Dalībnieku profils: 2 jaunatnes darbinieki, līderi un treneri no katras valsts. 
Kas ir „SEE A Game” metode?
Apmācību metode “SEE A Game” apvieno divas uzņēmējdarbības kompetences veicinošas spēles, kas attīsta uzņēmējdarbības domāšanu, pielietojot saistošas un stimulējošas metodes. Izmantojot galda spēļu komplektus, tiek atklātas tās vērtības, kas ir pamatā gan konkurencei, gan sadarbībai, uzsvaru liekot uz biznesa domāšanas un attieksmes radīšanu, īpaši uzmanību pievēršot šādām prasmēm: 
* Vērtējums/Faktoru analīze 
* Organizatoriskās prasmes 
* Pašapziņa 
* Motivācija 
* Koncentrēšanās/orientēšanās uz mērķi 
* Iniciatīvas uzņemšanās 
* Nestandarta domāšana 
* Pašapcere 
* Lēmuma pieņemšana 
* Problēmu risināšana 
* Sociālās kompetences un empātija 
* Radošums 
MENU jeb ĒDIENKARTE:
konkurences spēle uzņēmējdarbības prasmju un zināšanu attīstības veicināšanai. Spēlē viss notiek līdzīgi kā biznesā – daļa nepieciešamās informācijas tiek dota, bet daļa nav zināma, tāpēc to ir jācenšas nojaust un uzminēt. 
FAIR jeb GADATIRGUS:
sadarbības spēle, kas veidota uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu attīstīšanai. Katra spēlētāja mērķis spēlē ir sagatavot piedāvājumu, iegūt līgumu un sasniegt savus individuālos mērķus, neaizmirstot arī par kopīgo komandas mērķi. 
Apmācību kurss notiks gleznainā vietā netālu no Rīgas – Rāmavas Depkina muižā. Dalībniekiem tiek segti uzturēšanās un ēdināšanas, kā arī 70 % ceļošanas izdevumu uz/no apmācību vietas. 

Apmācību metode “SEE A Game” ir ES LLP Grundtvig multilaterālā projekta (142205-LLP-1-2008-BE_GRUNDTVIG-GMP) rezultāts. Par publikācijas saturu ir atbildīgs ptojekta īstenotājs “Baltijas Reģionālais fonds”, un Eiropas Komisjija nav atbildīga par šīs informācijas iespējamo izmantošanu. Projekts “SEE A Game” notiek programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammā 3.1. Sadarbība ar Eiropas Savienības kaimiņvalstīm (projekta Nr. LV-31-E22-2012-R3) .

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s