Mazie un vidējie uzņēmumi iebilst pret valdības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”

Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija, iepazīstoties ar Finanšu ministrijas izstrādāto darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” sadaļu “Mazo un Vidējo uzņēmumu konkurētspēja”, kategoriski iebilst par minētās programmas pašiem pamata principiem, jo ieplānotie atbalsta instrumenti ir vērsti uz ļoti šauru uzņēmēju grupu neparedzot nekādus atbalsta mehānismus lielākajai daļai Latvijā esošajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
  
Uz doto brīdi esošā programmas versija paredz sniegt atbalstu:
– Uzņēmējiem austrumu pierobežā un Baltijas jūras piekrastē;
– Sekmēt finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai komersantiem dažādās attīstības stadijās, no aktivitātes izklāsta programmā var secināt, ka esošais atbalsta instruments būs bāzēts uz jau pastāvošo Latvijas Garantiju aģentūras un Hipotēku bankas sniegtajiem atbalsta instrumentiem, kurus uz doto brīdi izmanto tikai neliela daļa Latvijas uzņēmumu;
– Veicināt apstrādes rūpniecības attīstību;
– Palielināt Latvijas tūrisma piedāvājuma starptautisko konkurētspēju;
– Veicināt vietējo un starptautisko MVK sadarbību, no aktivitātes izklāsta programmā var secināt, ka esošais atbalsta instruments būs bāzēts uz jau pastāvošo programmu Ārējo tirgus apgūšana, ārējais mārketings;
– Veicināt radošo industriju izaugsmi.
No iepriekš minētā izriet, ka salīdzinot ar esošo plānošanas periodu ir būtiski samazinājies aktivitāšu skaits, kuru varēja izmantot ļoti plašs uzņēmēju loks, kā piemēram netiks turpinātas sekojošās aktivitātes:
– Augstas pievienotās vērtības investīcijas;
– Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai;
– Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde;
– Atbalsts darba vietu radīšanai.
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija kategoriski iebilst pret birokrātijas aparāta kapacitātes stiprināšanu balstītu uz mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai paredzētās naudas rēķina, līdz ar to no sadaļas Mazo un Vidējo uzņēmuma konkurētspējas būtu jāizslēdz 3.4. ieguldījumu prioritāte, kura paredz stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku kapacitāti, kā arī valsts pārvaldes cilvēkresursu kapacitāti, it īpaši akcentējot cīņu ar korupcijas mazināšanu.
Uzskatam, ka tā vietā, lai mazinātu birokrātisko slogu attiecībā uz uzņēmējiem Finanšu ministrija piedāvā par uzņēmumu attīstībai paredzēto naudu stiprināt pašu birokrātisko aparātu.
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija iebilst par prioritātes 3.1.3. veicināt apstrādes rūpniecības attīstību konceptuālo pieeju, kur galvenais uzsvars ir virzīts uz jaunu ražošanas telpu izveidi vai to rekonstrukciju. No aktivitātes izklāsta programmā var secināt, ka esošais atbalsta instruments būs bāzēts uz jau pastāvošo programmu Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai.
Aptaujājot asociācijas biedrus, kā arī citus apstrādes rūpniecībā strādājošos, varam apgalvot, ka uzsvars šajā sadaļā būtu jāliek ne tikai uz jaunu ražošanas platību palielināšanu, bet arī uz pamatlīdzekļu modernizēšanu.
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija uzskata, ka lai nodrošinātu reālu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību būtu nepieciešams papildināt esošo programmu ar jaunu prioritāti Augsti pievienotās vērtības produkta vai pakalpojuma izveide mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Minētai programmai vajadzētu būt balstītai uz jau pastāvošo aktivitāti Augstas pievienotās vērtības investīcijas, bet izslēdzot daudzu uzņēmumu diskriminējošās prasības par eksporta apjomiem un obligāto zinātnes iesaisti.
Uldis Vītoliņš,
Mazo un Vidējo Uzņēmumu asociācijas valdes loceklis

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s