Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” kļuvis par Eiropas līmeņa izglītības kompetenču centru


Noslēdzoties vērienīgākajiem renovācijas un rekonstrukcijas darbiem tehnikuma 34 gadu vēsturē, Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” kļuvis par lielāko profesionālās izglītības kompetences centru Latvijā, kas saviem audzēkņiem varēs piedāvāt mācības un dzīvošanu modernā vidē.
 
„Lai topošajiem ēdinašānas pakalpojumu, tūrisma, viesmīlības, pārtikas ražotāju, stila un modes, komerczinību un interjera dizaina jomu speciālistiem piedāvātu profesionālo izglītību un mācību vidi, kas atbilst darba tirgus prasībām, ir radīti moderni, mūsdienu prasībām atbilstoši darba apstākļi un materiāli tehniskā bāze augstvērtīgas profesionālās izglītības iegūšanai,” uzsver tehnikuma valdes locekle – direktore Silva Ozoliņa. „Man ir patiess gandarījums par projektu ietvaros paveiktajiem darbiem un ļoti ceru, ka arī turpmāk dažādu ESF projektu finansējuma piesaiste ļaus mums pilnībā modernizēt visas tehnikuma mācību vietas,” atzīst Silva Ozoliņa.
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums renovāciju un modernizāciju veicis 3 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu ietvaros par kopējo summu 5.59999,44 eiro, no kuras 86% (4.815997,06 eiro) kā ES finansējums.
Projekta „Mācību korpusa infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai” (līg. Nr. 2010/0178/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/060) ietvaros mācību korpusā veikta mācību kabinetu renovācija un rekonstrukcija, kā arī mācību iekārtu un aprīkojuma iegāde, tajā skaitā informācijas komunikācijas tehnoloģiju iegāde.
Tehnikumā pieredzējušu un kompetentu pasniedzēju vadībā mācās topošie viesmīlības, tūrisma, komerczinību, pārtikas ražošanas, ēdināšanas pakalpojumu, modes, stila un interjera dizaina jomu speciālisti no visas Latvijas. Tādēļ tehnikuma dienesta viesnīcā notikusi virtuvju, telpu sanitāro mezglu, atpūtas telpu renovācija, kā arī viesu uzņemšanas un izmitināšanas mācību kabineta renovācija, mācību kafejnīcas, saimniecisko telpu, viesmīlības kabineta, ģimenes numura, paaugstinātas kategorijas viesu numura, pirmās palīdzības sniegšanas kabineta izveide, kā arī liftu nomaiņa un telpu pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Tas ir nenovērtējams ieguvums tehnikumam un tā audzēkņiem, būtiski uzlabojot ne tikai mācību vidi, bet arī sadzīves apstākļus. Šie renovācijas darbi dienesta viesnīcā veikti projekta „Dienesta viesnīcas infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija, lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību” (līg. Nr. 2010/0181/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/051) ietvaros.
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums lepojas ar saviem audzēkņiem, kas regulāri tiek godalgoti starptautiskā līmenī. Lai nodrošinātu topošajiem speciālistiem atbilstošu mācību vidi, projekta ietvaros veikta arī ēdienu gatavošanas mācību virtuves, mācību ēdnīcas, pārtikas produktu laboratorijas, pārtikas produktu mācību kabineta, konditorejas izstrādājumu mācību darbnīcas, maizes un miltu izstrādājumu mācību darbnīcas izveide un renovācija, kā arī mācību restorāna un kafejnīcas izveide, viesu apkalpošanas kabineta, mācību bāra renovācija, praktisko darbu demonstrācijas auditorijas ar palīgtelpām izveide un someljēra kabineta izveide projekta „Mācību darbnīcu infrastruktūras renovācija un mācību iekārtu un aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai” (līg. Nr. 2010/0182/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/061) ietvaros.
Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” ir lielākā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša profesionālās izglītības iestāde, kas piedāvā 31 akreditētu profesionālās izglītības programmu, kurās mācās vairāk nekā 2000 audzēkņu. 
Plašākai informācijai: 
Sarma Zvagule
Valsts SIA„Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
projektu daļas vadītāja
Tālr. 29377110
E-pasts: Sarma.Zvagule@rtrit.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s