Reģionālie attīstības centri satraukti par zemesgrāmatu nodaļu slēgšanu

Biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ir nosūtījis rakstisku vēstuli tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, kurā pausts reģionālo attīstības centru satraukums par informāciju saistībā ar reģionālajos attīstības centros esošo rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu slēgšanu.
 

“Vēršam Jūsu uzmanību uz apstākli, ka ne visiem Latvijas iedzīvotājiem (īpaši iedzīvotājiem lauku reģionos) ir pieejami elektroniskie pakalpojumi, savukārt nokļūšanai uz attālāku apdzīvotu vietu nekā attiecīgais novada centrs, ir nepieciešami papildus resursi,” raksta Vents Armands Krauklis.
Reģionālajos attīstības centros ir jānodrošina klientu apkalpošanas centri, kā tas ir paredzēts Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020.gadam. “Lūdzam ņemt vērā, ka Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020.gadam ir noteikts, ka Latvijas ekonomiskās attīstības teritoriālie aspekti ir balstīti uz nacionālajiem un reģionālajiem attīstības centriem, kā arī iedzīvotājiem jebkurā Latvijas vietā ir jābūt pieejamiem valsts un pašvaldību pakalpojumiem ne tikai elektroniskā veidā, bet arī vienotajos klientu apkalpošanas centros,” atgādina “Reģionālo attīstības centru apvienība” valdes priekšsēdētājs.
“Uzskatām, ka ir nepieļaujama rajona tiesu zemesgrāmatu nodaļu slēgšana vietās, kur iedzīvotāji līdz šim varēja ne tikai iesniegt ar īpašuma tiesību nostiprināšanu saistīto dokumentāciju, saņemt aprēķinu par veicamajiem maksājumiem un veikt norēķinu, bet arī apliecināt paraksta īstumu uz nostiprinājuma lūgumiem,” norāda Vents Armands Krauklis.
Vents Armands Krauklis arī atgādina, ka iedzīvotājiem normatīvo aktos ir paredzētas pat sankcijas par dokumentu novēlotu iesniegšanu. Zemesgrāmatu nodaļu slēgšana ir vērtējama kā darbība, kas veicinātu savlaicīgas dokumentu iesniegšanas nepieejamību.
Biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība” ir izveidota ar mērķi apvienot 21 Latvijas Republikas novadu, kas Latvijas Republikas Nacionālajā attīstības plānā definēti par reģionālajiem attīstības centriem, lai nodrošinātu biedru sadarbību vienota viedokļa formēšanā attīstības, tiesiskajos, kā arī citos kopīgos jautājumos.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s