Servisa suns kā palīgs personām ar invaliditāti

Starptautiskā personu ar invaliditāti diena ir 3.decembrī. Servisa suņu biedrība “Teodors” šajā dienā vēlas pievērst uzmanību servisa suņiem, kas nodrošina cilvēkiem ar invaliditāti neatkarīgu dzīvi un integrāciju sabiedrībā. 

Servisa suņi iedalās divās grupās: suns-pavadonis palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet suns-asistents – cilvēkiem ar kustību traucējumiem, cilvēkiem ar cukura diabētu, ar epilepsiju, ar posttraumatisko sindromu, ar autiska spektra traucējumiem un nedzirdīgiem cilvēkiem. 

Servisa suns un viņa sniegtais pakalpojums rada cilvēkam emocionālu komfortu, atbalstu, daudz lielākas mobilitātes iespējas, drošības un stabilitātes sajūtu. Tādējādi nebaidāmies teikt: “Servisa suns īsteno cilvēka cieņpilnu dzīvi.”

Labās prakses piemēri liecina par servisa suņa nozīmi, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties sabiedrībā un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ar servisa suņu palīdzību. Servisa suns sniedz ne tikai fizisko, bet arī emocionālo atbalstu, palīdzot mazināt robežu starp cilvēkiem ar un bez invaliditātes sabiedriskās vides un emocionālās nepieejamības dēļ. Neatkarība ir tikai viens no ieguvumiem. Integritāte sabiedrībā – otrs. Darba iespējas – trešais.

Servisa suņu biedrība “Teodors” apvieno gandrīz visus servisa suņu turētājus Latvijā, rīko attiecīgas apmācības un ikgadēju servisa suņu atestāciju atbilstoši Starptautiskās Suņu pavadoņu federācijas (The International Guide Dog Federation), Eiropas Suņu pavadoņu federācijas (The European Guide Dog Federation) un Starptautiskā Eiropas Suņu asistentu (The Assistance Dogs International Europe) noteiktajiem starptautiskajiem standartiem.

Servisa suņa kvalitātes rādītājs un standarts ir ietverts apmācības procesā. Starptautiskie standarti ir priekšnoteikums sekmīgai, kvalitatīvai un profesionālai suņu apmācībai, kas iekļauj sevī izpratni un zināšanu pārnesi par personu ar invaliditāti, t.sk. redzes, dzirdes un kustību  traucējumiem, vajadzībām, psiholoģisko un fizisko stāvokli. Minēto zināšanu apjoms ir būtisks un svarīgs, lai persona ar invaliditāti, kurai piešķirts servisa suns, integrētos sabiedrībā.

Servisa suņa starptautiskās organizācijas kvalitātes standards: atbilstības tests kucēnam (2 mēnešu vecumā); socializācija (1 gads audžuģimenē); profesionāla apmācība (1-1,5 gads); eksāmens un ikgadēja atestācija, darba spēju pārbaude un kvalifikācijas celšana.

Izvērtētā statistika rāda, ka Latvijā būtu nepieciešami 100 suņi-pavadoņi un 50 suņi-asistenti. Pašlaik rindā uz servisa suni gaida 25 cilvēki ar invaliditāti.

Servisa suņu iegāde un ar tiem saistīto izdevumu segšana Latvijā balstās uz līdzcilvēku dāvinājumiem, ziedojumiem un brīvprātīgo darba. Latvijā servisa suņu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti netiek finansēta vai finansiāli atbalstīta no valsts budžeta. Diemžēl cilvēkiem ar invaliditāti parasti nav iespējas šīs izmaksas segt pašiem, taču pareizas rūpes par suni ir būtiskas, lai suns varētu sniegt savu palīdzību pēc iespējas labāk un ilgāk. 

Atbalstīt iespējams www.ziedot.lv projektā “Suns – vairāk kā draugs” vai www.teodors.org 

Informāciju sagatavoja Servisa suņu biedrība “Teodors” preses dienests.