LSFP turpinās diskusiju par sporta pārvaldības konsolidāciju

Latvijas Sporta federāciju padomes valde nolēmusi turpināt aizsākto diskusiju par visoptimālāko modeli sporta pārvaldības konsolidācijai un sporta finansēšanas modeļa pilnveidei, diskusijā iesaistot Latvijas atzītās sporta federācijas, jo īpaši tās, kas ir dalīborganizācijas vairākās sporta nozares jumtorganizācijās, tai skaitā Latvijas Olimpiskajā komitejā, Latvijas komandu sporta spēļu asociācijā un Latvijas sporta federāciju padomē.

Latvijas Sporta federāciju padomes valdes sēdē, kas notika 2022.gada 11.maijā, tika pārrunāta 6.maijā tiešsaistes formātā notikusī diskusija ar Latvijas atzīto sporta federāciju pārstāvjiem. “Neviena no Latvijas atzītajām sporta federācijām, ne tiešsaistes diskusijas laikā, ne arī pēc tam, nav iebildusi pret jautājumu tālāko izskatīšanu pēc būtības,” precizēja Latvijas Sporta federāciju padomes ģenerālsekretārs Artūrs Balodis-Rozītis.

Nākamā diskusija ar Latvijas atzīto sporta federāciju pārstāvjiem notiks maijā beigās, jau pēc tam, kad būs notikusi iepriekš ieplānotā sanāksme Izglītības un zinātnes ministrijā, kurā tiks prezentēts arī Latvijas Sporta federāciju padomes redzējums.

Latvijas Sporta federāciju padomes valdes priekšsēdētājs Einārs Fogelis atgādina, ka diskusija par sporta pārvaldības konsolidāciju tika aizsākta jau 2019.gadā, domājot par optimizāciju sporta finansēšanas modelī. “To izprot ikviens sporta nozares cilvēks, ka Latvijas sporta pārvaldība šobrīd ir sadrumstalota un pat sašķelta. Mērķis ir izveidot vienu un vienojušo sporta pārvaldības organizāciju, kas būtu partneris gan sporta federācijām, gan arī valsts un pašvaldību organizācijām, sabiedrībai un medijiem,” uzskata Einārs Fogelis.

Papildus dzinulis diskusijā bija izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces 2021.gada 13.jūlija publiskais aicinājums gada laikā novērst sadrumstalotību nevalstisko sporta organizāciju apvienību līmenī, pretējā gadījumā “ministrija no 2023. gada 1. janvāra pilnībā pārņems valsts sporta budžeta līdzekļu un citu sporta pārvaldības funkciju izpildi un nodrošinās finansējuma piešķiršanu sporta federācijām pēc vienotiem principiem un saskaņā ar vienotiem finansēšanas kritērijiem, neiesaistot šajā procesā sporta organizāciju apvienības”. Izglītības un zinātnes ministrija vēlas, lai visos jautājumos, kas skar olimpisko un neolimpisko sporta federāciju intereses, tai skaitā gan individuālajos, gan komandu sporta veidos, valstij būtu viens sadarbības partneris.

“Mūsu mērķis, rūpējoties par Latvijas atzīto sporta federāciju kopīgajām interesēm, ir nodrošināt, ka arī turpmāk federāciju vadītāji būs tie, kas kopīgi pārvaldīs sporta nozari un tās attīstību Latvijā. Diemžēl, tā ir politikas aksioma, kas vienādi attiecināma uz daudzām nozarēm, ka ja paši nespēj nodrošināt  ka valsts ir spiesta pilnībā pārņemt kontroli par tām nozarēm, kuras pašas nespēj nodrošināt pašregulāciju un paškontroli.. Es esmu pārlecināts, ka Latvijas sporta nozare ir tik vieda, lai arī turpmāk pati nodrošinātu sporta nozares  autonomu pašpārvaldi,” uzskata Einārs Fogelis.

“Šodienas apstākļos Latvijas atzīto sporta federāciju uzdevums ir būt tiem, kas šo diskusiju aktivizē, nevis nogaidoši cerēt, ka viss pats atrisināsies vai šis jautājums pazudīs no politiskās dienaskārtības. Mums jāliek lietā mūsu sportiskās prasmes, par to, ka burājot viļņos nevar nolaist buru, vētras laikā nevar atslēgt laivas dzinēju, ka braucot mašīnā uz ledus nevar atslēgt dzinēju, bet braucot no kalna ar slēpēm var manevrēt var tikai kustībā, un visbeidzot, lai noturētos  baseinā virs ūdens, ir jāpeld, nevis jānogaida,” salīdzinošus piemērus uzskaita Einārs Fogelis.

Latvijas Sporta federāciju padome, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas uzstādījumiem par sporta finansēšanas modeļa pilnveidi, sadarbībā ar sporta nozares pārstāvjiem un zvērinātu advokātu biroju “Sorainen”, ir izstrādājusi iespējamo vienota sporta nevalstiskās pārstāvniecības modeļa izveides analīzi. Izstrādātais modelis paredz apvienot Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas sporta federāciju padomi, izveidojot organizāciju, kura pārņemtu abu apvienoto organizāciju saistības.

>>> Skatīt advokātu biroja “Sorainen” izstrādāto “Vienota sporta nevalstiskās pārstāvniecības modeļa izveides analīzi”