Bauskā skolēnu uzvedību fiksēs un vērtēs ar datorprogrammu


Latvijā lielākās skolvadības sistēmas „e-klase” izstrādātājs SIA „DEAC” ir noslēdzis līgumu ar Bauskas novada pašvaldību par sociālās atbildības projekta „Roku rokā bērnu atbalstam” ieviešanu Bauskas novada skolās. Projekta ietvaros skolu un novada institūciju pārstāvji varēs izmantot īpaši izstrādātu datorprogrammu skolēnu uzvedības fiksēšanai un vērtēšanai.

Galvenais sociālās atbildības modeļa „Roku rokā bērnu atbalstam” mērķis ir sniegt efektīvu instrumentu, laiklases audzinātājs, skolas direktors, skolas psihologs, sociālais darbinieks, bāriņtiesas darbinieks, pašvaldības sociālais dienests un pašvaldības policija varētu strādāt ar vienotu datu bāzi un iegūtu ticamus datus par skolēniem un to sociālā rakstura problēmām.

„Pieaugošā nesekmība un mazgadīgo personu noziedzība ir nopietna problēma, ar kuru ir jācīnās ne tikai vecākiem ģimenēs, bet visai sabiedrībai kopumā. Tā arī radās ideja izveidot informatīvu datu bāzi, kurā ir iespējams aplūkot, pievienot un nosūtīt ierakstus par skolēnu uzvedības problēmām, un tās pamatā tiek izmantota skolvadības sistēma „e-klase”,” norāda SIA „DEAC” valdes priekšsēdētājs Andris Gailītis.

Projekts “Roku rokā bērna atbalstam” pirmo reizi tika uzsākts Cēsīs un tā mērķis bija aktualizēt jautājumu par bērnu sekmību un uzvedību gan skolā, gan ārpus tās, veicināt vecāku, skolotāju, novada izglītības un sociālo darbinieku iesaisti bērna audzināšanā un attīstībā. „Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa ar DEAC sadarbojas kopš 2008.gada februāra, kad projekta „Roku rokā bērna atbalstam” ietvaros, piedaloties iepirkumā, ieguva tiesības izstrādāt datorprogrammu speciālistu, kuri strādā ar skolēniem, saziņai.

Datorprogrammas izstrāde tika veikta plānveidīgi, sistemātiski sadarbojoties visām ieinteresētajām pusēm. Minētā projekta 2.kārtā sadarbībā ar DEAC tika izstrādāta datorprogramma vienotai skolēnu uzvedības vērtēšanai e-klases vidē. Abas izstrādātās programmas tiek aktīvi lietotas un palīdz ikdienas darbā,” par projekta attīstības gaitu stāsta Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Dzintra Kozaka.

Lai projekts efektīvāk sasniegtu izvirzītos mērķus, ļoti būtiski, lai tajā iesaistītos pēc iespējas vairāk pašvaldību un skolu. Tādēļ e-klase ir ļoti gandarīta, ka arī Bauskas novada pašvaldība no nākamā gada izmantos datorprogrammu, kas jau ir pierādījusi savu lietderību. „Skolēnu uzvedības problēmas ne vienmēr izpaužas tikai vienas pašvaldības ietvaros. Tādēļ mēs ceram, ka projektā ”Roku rokā bērna atbalstam” iesaistīsies arvien vairāk pašvaldību, lai vecāki un personas, kas risina ar bērniem saistītos jautājumus, spētu efektīvāk un operatīvāk apmainīties ar informāciju un reaģēt uz signāliem, kas liecina par problēmu samilzšanu,” stāsta Andris Gailītis.

E-klase ir skolotāju darba instruments, ar kura palīdzību tiek nodrošināta pedagoģiskajā procesā nepieciešamā dokumentācija, sākot ar elementāro klases žurnālu, beidzot ar sarežģītām atskaitēm skolas vajadzībām. Ar e-klases palīdzību skolēni un viņu vecāki var sekot līdzi sekmēm internetā, sazināties ar skolotājiem, klasesbiedriem un viņu vecākiem. E-klase Latvijas skolās darbojas no 2005. gada sākuma, tās izstrādātājs ir informāciju tehnoloģiju uzņēmums DEAC. Skolvadības sistēma ir saskaņota LR Izglītības un zinātnes ministrijā, tā ir izplatītākā skolvadības sistēma Latvijā ar vairāk kā 500 skolām.

Papildus informācija par skolvadības sistēmu e-klase: http://www.eklase.lv

Kontakti:
Zane Vītoliņa, DEAC projekta “e-klase” vadītāja
Tālr. +371 6707 2100
e-pasts: e-klase@deac.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s