Centralizēto eksāmenu rezultāti apliecina tālmācības vidusskolas efektivitāti

Rīgas Tālmācības vidusskolas 56 audzēkņi šodien saņēma centralizēto eksāmenu vērtējumus, kuri pierāda, ka pilnvērtīgu un konkurētspējīgu vidējo izglītību var iegūt mācoties ar interneta starpniecību un skolu apmeklējot tikai vienu reizi mēnesī.


“Nav apstiprinājušās daudzu skeptiķu šaubas un iebildumi, ka tālmācībā nevar iegūt kvalitatīvu vidējo izglītību, jo visi valstī noteiktie centralizētie eksāmeni ir nokārtoti par 100%,” gandarījumu pauž Rīgas Tālmācības vidusskolas direktore Ilze Kalniņa.

Centralizētajā vēstures eksāmenā B un C līmeņus ieguvuši 73%. D līmeni 27% audzēkņu. Latviešu valodā un literatūrā B un C līmenis 53%, D un E līmenis 47%. Matemātikā B un C līmenis 4%, D un E līmenis 90 %, savukārt F līmeni ieguvuši tikai 6% no audzēkņiem. Angļu valodā A, B un C līmeņus ieguvuši 57%, D un E līmeņus 43% audzēkņu.

“Izvērtējot pirmā mācību gada pieredzi un iegūtos vērtējumus varam secināt, ka tālmācībai ir nākotne, kura no nākamā gada ienāks arī pamatizglītībā,” rezumē Ilze Kalniņa, piebilstot, ka tālmācība, kas Latvijas izglītības sistēmā ienākusi kā inovatīva izglītības ieguves forma, sevi jau pierādījusi kā pieprasītu, kvalitatīvu, ērtu un pārmaiņu laikam atbilstošu, efektīvu mācību formu, kas nodrošina iespēju iegūt izglītību visā pasaulē.

Rīgas Tālmācības vidusskola ir privāta izglītības iestāde, kuras mērķauditorija ir jebkurš cilvēks, kurš vēl nav uzsācis vai ir pārtraucis mācības pamatskolā vai vidusskolā. Vidusskola piedāvā jebkuram interesentam uzsākt mācības pamatskolas programmā no 7.-9.klasei un vidusskolā no 10.-12.klasei.

Rīgas Tālmācības vidusskolas mērķauditorija ir jaunieši, kuru vecāki izbraukuši no valsts vai kuri paši ir devušies līdzi savām ģimenēm ārpus Latvijas; arī tie, kam darba gaitas jāuzsāk jau skolas vecumā, un cilvēki, kam ir veselības problēmas, jaunās māmiņas un tie, kas nevar atļauties iet uz skolu katru dienu. Šī iespēja ir lielisks risinājums tiem, kas savulaik mācījušies arodskolā vai profesionālā vidusskolā, taču to nav pabeiguši vai paralēli profesijai nav ieguvuši vidējo izglītību.

Tālmācība ir izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, videolekcijas un individuāls mācīšanās temps un individualizēts mācību plāns, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana, mācoties pēc individuāli izstrādāta mācību plāna.

Tālmācības izglītības forma ir ērta un viegli apvienojama ar darbu un privāto dzīvi, jo paredz klātienes konsultāciju apmeklēšanu tikai vienu reizi mēnesī – sestdienās. Audzēknis mācās patstāvīgi, izmantojot mācību līdzekļus un Rīgas Tālmācības vidusskolas izstrādātos un elektroniski pieejamos tālmācības papildmateriālus. Kā jebkurā citā vidusskolā, arī Rīgas Tālmācības vidusskolā ir jākārto ieskaites un eksāmeni.

Rīgas Tālmācības vidusskola paver iespēju iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību arī tālākos Latvijas novados un pat ārzemēs dzīvojošajiem un strādājošajiem tautiešiem. Ārzemēs dzīvojošie tautieši ieskaites kārto izmantojot internetu.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2009. gada 21.aprīlī piešķīrusi akreditāciju Rīgas Tālmācības vidusskolai, kura ir pirmā akreditētā tālmācības vidusskola Latvijā.

Plašāka informācija:

Rīgas Tālmācības vidusskola
Tālr./fakss.: +371 67592999
Mob.tālr.: +371 26447772
info@talmacibasvsk.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s