Fonds „Moral Revolution” līdzdarbosies partijas „Kristīgi sociālā ūnija” veidošanā

„Moral Revolution”
valdes locekle
Natālija Lazukina
Foto: Boriss Koļesņikovs 

Fonds „Moral Revolution”, izvērtējot pašreizējo sociālekonomisko un politisko situāciju valstī, kā arī konsultējoties ar nevalstiskajām organizācijām, secināja, ka Latvijā nepieciešams pilnīgi jauns politisks spēks, kura darbības pamatā būtu kristīgās morāles vērtības un sociāli atbildīga tirgus ekonomika. Tāpec fonds „Moral Revolution” vēlas aktīvi līdzdarboties partijas “Kristīgi sociālā ūnija” izveidošanā. 

Par fonda “Moral Revolution” līdzdarbību ļoti gandarīts ir “Kristīgi sociālās ūnijas” izveides iniciators Kristians Rozenvalds. “Es apzināti necenšos kādu pierunāt, jo partijai tikai tad būs panākumi ilgtermiņā, ja tās biedrus vienos nevis kāda personība, pierunāšana, sponsora nauda vai savtīgas varas garša, bet gan, ja partijas biedros vienos idejas, mērķu un nesavtīga inciatīva. Un fonds “Moral Revolution” ir pierādījis gan savu varēšanu, gan arī nesavtīgumu,” rezumē sabiedrisko attiecību speciālists, kā arī politikas procesu vērotājs un komentētājs Kristians Rozenvalds. 

Uzsākot sadarbību ar fondu “Moral Revolution” Kristians Rozenvalds plāno vairāk pievērsties politikas ideoloģijām un sabiedriskajām attiecībām, jo tās ir jomas, kurās jūtos kompetents. Fonds „Moral Revolution” ar savu admistratīvo un juridisko pieredzi, savukārt, vairāk nodarbosies ar partijas veidošanas organizatorisko pusi, tai skaitā iedrošinot pēc iespējas vairāk jaunu cilvēku līdzdarboties kristīgas un sociāli atbildīgas politikas veicināšanā. 

“Fonda „Moral Revolution” vadība ir secinājusi, ka šobrīd Latvijā valda vērtību sajukums, kas ir pamatā pašreizējai sociālajai realitātei. Īpaši jāuzsver fakts, ka valstī praktiski netiek atbalstītas bērnu un jauniešu tiesības uz morāli veselīgu izglītību, brīvā laika pavadīšanu. Netiek atbalstīts ģimenes institūts un bērnu piedzimšana. Valstij nav reālas attīstības vīzijas un ideju, kā stimulēt uzņēmējdarbību un investīcijas,” vērtē fonda „Moral Revolution” valdes locekle Natālija Lazukina. 

„Vēlos piedalīties jaunas politiskas partijas dibināšanā, jo strādājot sociālajā sfērā un aizstāvot bērnu un ģimenes tiesības, redzu, ka pie varas esošās politiskās partijas neaizstāv patiesas kristīgās morāles vērtības. Diemžēl, darbojoties nevalstisko organizāciju līmenī, redzams, ka nevaram reāli ietekmēt politiskos procesus, tāpēc vienīgais veids, kā izveidot morāli veselīgu un veiksmīgu Latviju, ir dibināt jaunu politisko spēku,” skaidro fonda „Moral Revolution” valdes locekle Natālija Lazukina. 

“Sabiedrība sagaida vērtīborientētus lēmumus un ilgtermiņā atbildīgu politiku. Mums kā neatkarīgai un tiesiskai valstij nav akli jāseko Eiropas liberālajām „vērtībām”, jo, kā noteikts Satversmē, suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Pārāk bieži pasīvi vērojam šīs konstitucionālā ranga normas pārkāpumus. Latvijas valdībā ir nepieciešami jauni cilvēki, kuri izprot politikas un tiesību pamatvērtības, kas faktiski ir nerakstītās dabiskās tiesības, kuras piemīt ikvienam cilvēkam un kuras tāpat izriet no kristīgās morāles principiem,” savus motīvus līdzdarboties partijas veidošanā skaidro Natālija Lazukina. 

Fonds „Moral Revolution” tika dibināts 2010. gada decembrī, lai apvienotu jauniešus – dažādu profesiju pārstāvjus, brīvprātīgos, studentus, kuri darbojas ar mērķi veicināt stabilu morālu vērtību nostiprināšanos Latvijas sabiedrībā un bērnu un jauniešu tiesību un interešu aizsardzību. 

Šī gada 4.-6. martā fonds organizēja starptautisku jauniešu festivālu „Sexual Revolution”, kura mērķis bija popularizēt atbildīgu attiecību veidošanu un popularizēt laulības un ģimenes institūtus. Festivālā piedalījās aptuveni 7000 jauniešu. 

Fonds ir piedalījies arī citos sabiedriski nozīmīgos projektos, piemēram, 9. klases „Sociālo mācību grāmatu” lietā (iestājoties par bērnu tiesību ievērošanu, ģimenes vērtību popularizēšanu un pret homoseksualitātes atzīšanu par normālu seksualitātes aspektu). Fonds „Moral Revolution” sadarbībā ar baznīcu vadību un Latvijas Juristu biedrību iestājās pret viendzimuma laulību legalizēšanu.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s