Latviešu valodu apmāca diskutējot par aktuālo

Projekta “Vienoti, nevis šķelti!” ietvaros, “Fonds Sabiedrībai” uzsācis organizēt diskusiju vakarus par aktuālām tēmām trešo valstu personām, ar mērķi rosināt diskusiju dalībniekos pārliecību par to piederību valstij un indivīdu iespējām, kā arī sekmēt to iekļaušanos sabiedriskās un pilsoniskās sabiedrībās, turpinot integrācijas procesus. Pirmās diskusijas jau notikušas Daugavpilī un Jelgavā, vēl gaidāma pirmā šāda diskusija Ventspilī.
 

Diskusiju laikā tiek sniegta informācija par NVO un citām profesionālajām asociācijām, to darbības principiem un iespējām, tāpat arī par darba likumu, darba devēju un ņēmēju tiesībām un pienākumiem, par sociālajām garantijām un valsts sniegtajiem pakalpojumiem pilsoņiem un nepilsoņiem.
Dalībniekiem tiek sniegta informācija arī par likumdošanas nosacījumiem uzņēmējdarbības veikšanai un grāmatvedības organizēšanai, lai rosinātu dalībniekus uzsākt uzņēmējdarbību, kas ir būtisks pilsoniskās nācijas pamatnosacījums.
Projekta “Vienoti, nevis šķelti!” asistente Māra Zukure precizē, ka Daugavpilī, Jelgavā un Ventspilī tiks tiks organizēti 4 diskusiju vakari katrā pilsētā, vienu pasākumu rīkojot reizi mēnesī. Vakara tēmas tiks grupētas pa nozarēm un virzieniem.
Daugavpilī kā aktuālo diskusiju tēmas izraudzītas: “Kultūru daudzveidība – problēma vai priekšrocība?”, “Integrācijas iespējas un priekšrocības”, “Valoda – integrācijas līdzeklis”, “Līdzdarbošanās un uzņēmējdarbības iespējas”.
Jelgavā uzsvars uz ekonomiskajiem un darba likumdošanas aspeltiem: “Uzņēmējdarbības uzsākšanas pamati”, “Pirmie soļi uzņēmējdarbībā”, “Darba dēvēja ābece”, “Sociālo pabalstu piedāvājums”.
Diskusiju vakari ir kā papildinājums latviešu valodas kursiem, kurus projekta “Vienoti, nevis šķelti!” ietvaros organizē nodibinājums “Fonds Sabiedrībai”. Šie kursi tiks papildināti arī ar to dalībienieku kolektīvām ekskursijām uz Rīgu. Latviešu valodas kursi paredz nodrošinot 120 akadēmiskās stundas apmācību pavisam 153 dalībniekiem. Kursiem beidzoties, dalībnieki saņems sertifikātu par kursu beigšanu. Valodu kursi dos iespēju cilvēkiem bez vai ar nelielām latviešu valodas zināšanām apgūt valodu un šādi palielināt savas spējas integrēties sabiedrībā. 
Projekta “Vienoti, nevis šķelti” galvenais mērķis ir iniciēt un veicināt integrāciju Latvijas pilsētās, risinājums segregācijas problēmai, kas gan esošajiem un nākamo paaudžu Latvijas iedzīvotājiem stāvējusi ceļā.
Projekta galvenās aktivitātes ir dalībnieku valodas iemaņu apguve un tās pielietošana sabiedrībā un mājās. Tiks organizēti latviešu valodas un integrācijas kursi, sniedzot dalībniekiem pamatzināšanas latviešu valodā, kā arī zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām, vēsturi, aktuālākajiem sociālajiem un ekonomikas jautājumiem, valsts pārvaldes sistēmu, pamattiesību u.c. jautājumiem. 
Projekta aktivitātēs aicināti iesaistīties dalībnieki gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Pieteikšanās dalībai un vairāk informācijas pieejams nodibinājuma mājaslapā www.fondssabiedribai.lv un pie reģionālajiem koordinatoriem.
„Fonds Sabiedrībai” ir nevalstiska organizācija, kas izveidota 2009.gadā ar misiju sociāli atbildīgas un saliedētas sabiedrības veicināšana, integrācija un rūpes par mazaizsargāto sabiedrības daļu.

Projekta “Vienoti, nevis šķelti” augstākminētās aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta (25%) finansētu projekta „Vienoti, nevis šķelti!” ietvaros (līgums Nr.: IF/2012/1.a./12).

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s