Pēc 9 mēnešu “snaudas” atjaunots Latvijas badmintona reitings

Naktī no 2021.gada 6.septembra uz 7.septembrī ir atjaunots Latvijas badmintona reitings, tam pievienojot arī septembra sākumā notikušos badmintona turnīrus Emburgā un Baložos. Turpmāk Latvijas badmintona reitings automātiski atjaunosies naktī no pirmdienas uz otrdienu, ierastā režīmā, tāpat kā pirms Covid-19 pandēmijas.

>>> Skatīt Latvijas badmintona reitingu
>>> Skatīt Latvijas badmintona kalendāru 

Iepriekš kā pēdējais Latvijas badmintona reitingā ievadītais turnīrs bija 2020.gada 11.oktobrī notikušais Rīgas jaunatnes badmintona turnīrs. Savukārt Latvijas badmintona reitings pēc tam tika atjaunots tikai vienu reizi gadu mijā, lai noskaidrotu 2020.gada sezonas reitinga līderus. 

Līdz ar 6.septembra atjaunojumu, Latvijas badmintona reitingā ir pievienoti arī 2021. gada maijā un jūnija notikušā Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta rezultāti. Saskaņā ar Latvijas badmintona reitinga nolikumu, Latvijas komandu čempionātam ir fiksēts reitinga koeficients 9, taču reitinga punktus iegūst tikai tie spēlētāji, kas spēlējuši attiecīgajā disciplīnā.

Reitinga atjaunošanas brīdi vēl nebija pievienoti 2021.gadā notikušo starptautisko sacensību rezultāti, tai skaitā Yonex Latvia U17 Siguldā un Yonex Latvia International Jelgavā. Vēl Latvijas spēlētāji ir piedalījušies pasaules vai Eiropas reitinga turnīros cituviet, tai skaitā RSL Lithuanian International Kauņā un Bulgarian Junior International Svilengradā. Šie starptautiskie turnīri tiks pievienoti līdz nākamajam reitinga atjaunojumam 13.septembrī.

Iespējams atsākt badmintona sacensības iekštelpās

17.augustā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā 20. augustā. Būtiskākās izmaiņas ir attiecībā uz iekštelpu sporta sacensībām – apstiprinātie grozījumi paredz paplašināt iespēju organizētā un kontrolētā veidā iekštelpās organizēt sporta sacensības. Badmintona sacensības ir iespējamas, ievērojot MK noteikumos noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Sacensībās var piedalīties un sacensību norises vietā var atrasties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs.

Šādām sporta sacensībām ir jābūt iekļautām attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā.

Noteikumu grozījumi arī paredz, ka gadījumā, ja sporta sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad šādas sporta sacensības drīkst notikt bez papildus ierobežojumiem.

>>> Skatīt papildus informāciju LR IZM interneta lapā
>>> Skatīt LR MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” aktuālo redakcija

Licences pagarinātas visiem spēlētājiem

2021.gadā visi spēlētāji ir atbrīvoti no Latvijas badmintona reitinga licences maksas, tai skaitā tāpēc, ka izdevumi par reitinga sistēmas uzturēšanu un Tournamentsoftware.com gada licences ir iegādātas par valsts piešķirtajiem līdzekļiem Covid-19 seku kompensācijai. Tāpat arī turnīru rīkotāji ir atbrīvoti no Tournamentsoftware.com licences līdzmaksājuma.

Visiem spēlētājiem, kuri vēl šogad piedalīsies kādā no Latvijas badmintona reitinga turnīriem, reitinga licence tiks automātiski pagarināta līdz 2021.gada 31.decembrim, savukārt spēlētājiem, kas iepriekš bija iegādājušies arī 2021.gadā derīgu Latvijas badmintona reitinga licenci, tās termiņš tiks pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim.

Neskatoties uz to, ka vairākus mēnešus nevarēja notikt badmintona turnīri, reitinga punktu uzskaitē nav paredzēts “dīkstāves” pagarinājums. “Lai ir stabilitāte un paredzamība. Ja tagad kaut ko īstermiņā mainīsim, tad pēc kāda laika tas atkal būs jāmaina atpakaļ, tādējādi visu laiku ietekmējot spēlētāju izkārtojumam reitingā. Mums jau tāpat ir ļoti ilgs reitinga punktu darbības termiņš,” komentē Latvijas Badmintona federācijas Valdes priekšsēdētājs un Reitinga komisijas vadītājs Mārtiņš Kažemaks.

Reitinga ieskaitē arī turpmāk tiek ņemti vērā 10 labākie turnīru rezultāti pēdējo 60 mēnešu laikā, taču pēc 12 mēnešiem turnīrā izcīnīto punktu vērtība samazinās par 20%, pēc 18 mēnešiem par 30%, pēc 24 mēnešiem par 40%, pēc 36 mēnešiem par 60%, pēc 48 mēnešiem par 80%, bet pēc 60 mēnešiem punkti dzēšas pilnībā. 

Vai būs izmaiņas nākamgad?

To, kāda būs licencēšanas kārtība pēc 2021.gada 31.decembra, vēl lems Reitinga komisija. “Reitinga licences noteikti būs nepieciešanas, jo ne jau katru gadu valsts budžets kompensēs reitinga un sacensību kalendāra administrēšanu. Bet jautājums ir par to, kā notiks licencēšanas process. Vai saglabāsim esošo kārtību, ka spēlētāji licencējas paši, vai meklēsim kādu citu variantu, piemērām, atteikšanos no gada licences, tās vietā katrā turnīrā pie dalības maksas tiek pieskaitīta arī reitinga licences maksa, kas pēc turnīra tiek pārskaitīta uz Latvijas badmintona federāciju,” ierosina Mārtiņš Kažemaks, aicinot klubu vadītājus un turnīra rīkotājus uz paplašinātu diskusiju oktobrī.